Technology of machine tools (fifth edition)

Provides basic knowledge of machine tools. Basic programs of numerically controlled machining machines. Introducing new technology and manufacturing process of machine tools.

Technology of machine tools (fifth edition)

Steve F. Krar; Albert F. Check

Mc Graw Hill

1997

Abstract

Provides basic knowledge of machine tools. Basic programs of numerically controlled machining machines. Introducing new technology and manufacturing process of machine tools.

The main content of the book is presented in the following 19 section:

+ Section 1: Introduction to machine tools

+ Section 2: Machine trade opportunities

+ Section 3, 4, 5: Safety, Job planning, Measurement

+ Section 6: Layout tools and procedures

+ Section 7: Hand tools and bench work

+ Section 8: Metal cutting technology

+ Section 9, 10: Metal cutting saws, drilling machines

+ Section 11, 12: The lathe, Milling machines

+ Section 13: The jig borer and jig grinder

+ Section 14: Computer age machining

+ Section 15, 16, 17, 18: Grinding, Metallurgy, Hydraulics, Special processes

+ Section 19: Glossary appendices index.

Citation

Steve F. Krar; Albert F. Check. Technology of machine tools (fifth edition). Mc Graw Hill, 1997.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Technology of machine tools (fifth edition)Computer aided design a conceptual approachMetal cutting theory and practice

Technology of machine tools (fifth edition)

Computer aided design a conceptual approachMetal cutting theory and practice

QR code

Technology of machine tools (fifth edition)

Content

  • Thứ Sáu, 08:18 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Phương pháp tạo động lực trong công việc

Thứ Sáu, 08:17 17/06/2022

Chiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quả

Thứ Sáu, 08:02 17/06/2022

Chiến lược phát triển nhân viên Tối ưu hóa năng lượng nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc

Thứ Năm, 16:30 16/06/2022

Thống kê trong công nghiệp

Thứ Năm, 15:41 16/06/2022

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Thứ Năm, 15:19 16/06/2022

Video giới thiệu