Technology of machine tools (fifth edition)

Provides basic knowledge of machine tools. Basic programs of numerically controlled machining machines. Introducing new technology and manufacturing process of machine tools.

Technology of machine tools (fifth edition)

Steve F. Krar; Albert F. Check

Mc Graw Hill

1997

Abstract

Provides basic knowledge of machine tools. Basic programs of numerically controlled machining machines. Introducing new technology and manufacturing process of machine tools.

The main content of the book is presented in the following 19 section:

+ Section 1: Introduction to machine tools

+ Section 2: Machine trade opportunities

+ Section 3, 4, 5: Safety, Job planning, Measurement

+ Section 6: Layout tools and procedures

+ Section 7: Hand tools and bench work

+ Section 8: Metal cutting technology

+ Section 9, 10: Metal cutting saws, drilling machines

+ Section 11, 12: The lathe, Milling machines

+ Section 13: The jig borer and jig grinder

+ Section 14: Computer age machining

+ Section 15, 16, 17, 18: Grinding, Metallurgy, Hydraulics, Special processes

+ Section 19: Glossary appendices index.

Citation

Steve F. Krar; Albert F. Check. Technology of machine tools (fifth edition). Mc Graw Hill, 1997.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Technology of machine tools (fifth edition)Computer aided design a conceptual approachMetal cutting theory and practice

Technology of machine tools (fifth edition)

Computer aided design a conceptual approachMetal cutting theory and practice

QR code

Technology of machine tools (fifth edition)

Content

  • Thứ Sáu, 08:18 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Phương pháp tạo động lực trong công việc

Thứ Sáu, 08:17 17/06/2022

Chiến lược Influencer Marketing - Tối đa sức mạnh thương hiệu khi triển khai chiến dịch Influencer hiệu quả

Thứ Sáu, 08:02 17/06/2022

Chiến lược phát triển nhân viên Tối ưu hóa năng lượng nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc

Thứ Năm, 16:30 16/06/2022

Thống kê trong công nghiệp

Thứ Năm, 15:41 16/06/2022

Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

Thứ Năm, 15:19 16/06/2022