Fundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition

Fundamentals of Materials Science and Engineering takes an integrated approach to the sequence of topics - one specific structure, characteristic

Fundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition

Callister, William D., Rethwisch, David G.

Wiley

2015

Abstract

Fundamentals of Materials Science and Engineering takes an integrated approach to the sequence of topics - one specific structure, characteristic, or property type is covered in turn for all three basic material types: metals, ceramics, and polymeric materials.

This presentation permits the early introduction of non-metals and supports the engineer's role in choosing materials based upon their characteristics. Using clear, concise terminology that is familiar to students

Citation

Callister Jr, William D., and David G. Rethwisch. Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach. John Wiley & Sons, 2020.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Fundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth editionCác phương pháp gia công tiên tiếnAutomotive machining

Fundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition

Các phương pháp gia công tiên tiến

Automotive machining

QR code

Fundamentals of materials science and engineering: An integrated approach. Fifth edition

Content

  • Thứ Hai, 14:57 07/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Thứ Hai, 14:00 07/06/2021

Digital control of Electrical Drives

Thứ Hai, 13:47 07/06/2021

Fuzzy logic with Engineering Applications

Thứ Hai, 13:34 07/06/2021

Control systems Engineering, Seventh Edition

Thứ Hai, 13:19 07/06/2021

Automotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronics

Thứ Hai, 13:02 07/06/2021

Video giới thiệu