Phân tích thiết kế cơ khí

Những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn; Một số bài toán đơn giản; Ứng dụng tính toán trên máy tính; Tính toán một số mô hình.

Phân tích thiết kế cơ khí

Nguyễn Văn Cường

Khoa học và kĩ thuật

2016

Tóm tắt

Nền tảng của phân tích thiết kế cơ khí là những công cụ hiện đại được thực hiện trên hệ thống máy tính với cơ sở toán học của nó là phương pháp phần tử hữu hạn. Để giải các bài toán trong thực tế kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn người ta đã xây dựng các phần mềm tính toán trên máy tính được tích hợp trong các hệ thống Cad hiện đại.

Cuốn sách được biên soạn gồm có 5 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế.

Chương 2: Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn

Chương 3: Một số bài toán đơn giản

Chương 4: Ứng dụng tính toán trên máy tính

Chương 5: Tính toán một số mô hình

Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo cho các học viên cao học, sinh viên đại học khối kỹ thuật.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Cường. Phân tích thiết kế cơ khí. Khoa học và kĩ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Phân tích thiết kế cơ khíGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Phân tích thiết kế cơ khíGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Phân tích thiết kế cơ khí

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:26 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped From America's Grasp

Thứ Sáu, 09:24 24/02/2023

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Thứ Sáu, 08:56 24/02/2023

日本語作文II -中級後期から上級までの作文と論文作法 = Luận văn tiếng Nhật 2 - Phương pháp viết luận văn và tiểu luận trình độ trung cao cấp

Thứ Sáu, 08:52 24/02/2023

Grammar Form and Function 1

Thứ Sáu, 08:45 24/02/2023

Advanced Beginner's English Reader

Thứ Sáu, 08:23 24/02/2023

Video giới thiệu