Phân tích thiết kế cơ khí

Những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn; Một số bài toán đơn giản; Ứng dụng tính toán trên máy tính; Tính toán một số mô hình.

Phân tích thiết kế cơ khí

Nguyễn Văn Cường

Khoa học và kĩ thuật

2016

Tóm tắt

Nền tảng của phân tích thiết kế cơ khí là những công cụ hiện đại được thực hiện trên hệ thống máy tính với cơ sở toán học của nó là phương pháp phần tử hữu hạn. Để giải các bài toán trong thực tế kỹ thuật bằng phương pháp phần tử hữu hạn người ta đã xây dựng các phần mềm tính toán trên máy tính được tích hợp trong các hệ thống Cad hiện đại.

Cuốn sách được biên soạn gồm có 5 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế.

Chương 2: Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn

Chương 3: Một số bài toán đơn giản

Chương 4: Ứng dụng tính toán trên máy tính

Chương 5: Tính toán một số mô hình

Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo cho các học viên cao học, sinh viên đại học khối kỹ thuật.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Cường. Phân tích thiết kế cơ khí. Khoa học và kĩ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực Cơ khí

Tài liệu liên quan

Phân tích thiết kế cơ khíGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy
Phân tích thiết kế cơ khíGiáo trình luyện thép lò thổi oxyGiáo trình thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy

Mã QR

Phân tích thiết kế cơ khí

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:26 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped From America's Grasp

Thứ Sáu, 09:24 24/02/2023

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Thứ Sáu, 08:56 24/02/2023

日本語作文II -中級後期から上級までの作文と論文作法 = Luận văn tiếng Nhật 2 - Phương pháp viết luận văn và tiểu luận trình độ trung cao cấp

Thứ Sáu, 08:52 24/02/2023

Grammar Form and Function 1

Thứ Sáu, 08:45 24/02/2023

Advanced Beginner's English Reader

Thứ Sáu, 08:23 24/02/2023