English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Cuốn sách Grammar In Use của tác giả Raymon Murphy là cuốn sách ngữ pháp thần thánh mà bạn nên có trong tủ sách của mình. Cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Raymond Murphy ; Trần Mạnh Tường dịch

NXB Hải Phòng

2009

Tóm tắt

Đây là cuốn sách đã và đang được nhiều thế hệ người học tiếng Anh trên toàn thế giới sử dụng. Nó cũng được nhiều trường lớn sử dụng để đưa vào chương trình giảng dạy.

Nội dung cuốn sách Grammar In Use | 130 bài ngữ pháp tiếng Anh gồm:

+ 130 chủ đề ngữ pháp thông dụng nhất hiện nay từ cơ bản đến trung cấp được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu

+ 5 phụ lục giải thích các trường hợp ngữ pháp đặc biệt.

Nội dung các chủ đề bao gồm giải thích lý thuyết điểm ngữ pháp,

Các bài tập thực hành giúp bạn củng cố kiến thức, giải thích rõ ràng cùng ví dụ minh họa thực tế.

Mỗi bài học đều được giảng giải một sách ngắn gọn, súc tích và cụ thể theo từng tình huống, giúp bạn tự học tại nhà và tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên nhất.

Trích dẫn

Raymond Murphy(Trần Mạnh Tường dịch và chú giải), English Grammar In Use 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh, Hải Phòng, 2009

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng AnhBộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữBộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Community experiences: Reading and communication for civicsCollege Writing Skills, Media Edition

Mã QR

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:56 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

日本語作文II -中級後期から上級までの作文と論文作法 = Luận văn tiếng Nhật 2 - Phương pháp viết luận văn và tiểu luận trình độ trung cao cấp

Thứ Sáu, 08:52 24/02/2023

Grammar Form and Function 1

Thứ Sáu, 08:45 24/02/2023

Advanced Beginner's English Reader

Thứ Sáu, 08:23 24/02/2023

College Writing Skills, Media Edition

Thứ Sáu, 08:12 24/02/2023

공학도를 위한 일반기계공학 = Kỹ thuật cơ khí đại cương cho sinh viên kỹ thuật

Thứ Năm, 16:11 23/02/2023

Video giới thiệu