College Writing Skills, Media Edition

"I long ago lost count of the number of instructors who have told me that the Four Bases really work. When you explain the four bases to students and make the bases really clear with a lot of activities, students get it. You can see the light in their eyes." - John Langan.

College Writing Skills, Media Edition

John Langan

McGraw Hill

2005

Abstract

About the Book:Highly regarded and used by countless students, this effective rhetoric/handbook is ideal for freshman writing courses that focus on the essay. College Writing Skills features the successful Langan approach that focuses on the four essentials of writing: unity, support, coherence, and sentence skills.About the Media Edition:This media-enhanced version of John Langan's College Writing Skills improves the link between the text of the fifth edition and the media supplements developed and class-tested to complement the text's pedagogy. Each of the 45 chapters features new icons that let students and instructors know where to find additional exercises, extended explanations, and supplemental resources for the topic at hand.

Citation

John Langan, College Writing Skills, Media Edition, McGraw Hill, 2005

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

College Writing Skills, Media Edition촘 한국어 1 = Tiếng Hàn Cham 1사랑해요 한국어 1 Student's Book = Yêu tiếng Hàn 1 (SB)

College Writing Skills, Media Edition

촘 한국어 1 = Tiếng Hàn Cham 1사랑해요 한국어 1 Student's Book = Yêu tiếng Hàn 1 (SB)

QR code

College Writing Skills, Media Edition

Content

  • Thứ Sáu, 08:12 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

공학도를 위한 일반기계공학 = Kỹ thuật cơ khí đại cương cho sinh viên kỹ thuật

Thứ Năm, 16:11 23/02/2023

Human Resource Management ( 16th Edition)

Thứ Năm, 16:10 23/02/2023

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Thứ Năm, 15:51 23/02/2023

初・中級学習者向け日本語教材 日本文化を読む = Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ sơ trung cấp: Đọc về văn hóa Nhật Bản

Thứ Năm, 15:49 23/02/2023

中上級学習者向け日本語教材 日本文化を読む = Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ trung cao cấp: Đọc về văn hóa Nhật Bản

Thứ Năm, 15:38 23/02/2023