Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Đây là cuốn tài liệu bổ ích cho độc giả quan tâm đến lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, đặt biệt là trong điều kiện học theo tính chỉ, đào tạo từ xa, tự học, bồi dưỡng kiến thức.

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Hòe

ĐH Kinh tế Quốc dân

2012

Tóm tắt

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nói chung, kinh doanh thương mại quốc tế nói riêng tăng lên cả về kim ngạch, loại hàng và thay đổi về phương thức. Sự gia tăng và thay đổi đó đòi hỏi các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên phải vừa tăng cường các kiến thức, nắm vững các luật và thông lệ quốc tế, rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và giải quyết các tình huống, khả năng tham gia và xử lý các tranh chấp theo luật thương mại và thông lệ quốc tế. Cuốn “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu" gồm ba phần:

- Phần 1: Bài giảng điện tử biên soạn trên nền phần mềm Powerpoint

+ Chương 1: Chọn thị trường chọn đối tác và lập phương án kinh doanh xuất nhập khẩu.

+ Chương 2: INCOTERMS 2000

+ Chương 3: Các phương thức kinh doanh thương mại quốc tế trên thị rường thế giới.

+ Chương 4: Hợp đồng và các điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu.

+ Chương 5: Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.

+ Chương 6: Chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu

- Phần 2: Các bài tập tình huống

- Phần 3: Các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết - vận dụng

Đây sẽ là một tài liệu bổ ích dành cho các đối tượng:

- Giảng viên và sinh viên giảng dạy và học tập trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, đặt biệt là trong điều kiện học theo tính chỉ, đào tạo từ xa, tự học, bồi dưỡng kiến thức.

- Nhà kinh doanh, chuyên gia và chuyên viên tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế, những người cần phải xây dựng, thẩm định các phương án mua bán trên thị trường quốc tế, những người cần phải soạn thảo, tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế.

- Những người hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến xuất nhập khẩu như kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa, hải quan, v.v… cũng có thể sử dụng cuốn sách này như một tài liệu tham khảo.

Trích dẫn

Trần Hòe. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩuGiáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )Business basics: Teacher's book

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Business basics : Teacher's book

Mã QR

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:51 23/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

初・中級学習者向け日本語教材 日本文化を読む = Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ sơ trung cấp: Đọc về văn hóa Nhật Bản

Thứ Năm, 15:49 23/02/2023

中上級学習者向け日本語教材 日本文化を読む = Giáo trình tiếng Nhật cho trình độ trung cao cấp: Đọc về văn hóa Nhật Bản

Thứ Năm, 15:38 23/02/2023

The Adventures of an It Leader

Thứ Năm, 15:16 23/02/2023

Strategic Human Resource Management and Employment Relations: An International Perspective

Thứ Năm, 15:05 23/02/2023

Return On Character The Real Reason Leaders and Their Companies Win

Thứ Năm, 15:01 23/02/2023