Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Phan Thị Thu Hà (ch.b)

ĐH Kinh tế Quốc dân

2014

Tóm tắt

Ngân hàng vẫn được ví như huyết mạnh của nền kinh tế. Nghiên cứu về ngân hàng và hoạt động ngân hàng là cần thiết để vận hành và quản lý hệ thống này có hiệu quả trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Giáo trình gồm 15 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng thương mại:

- Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng.

- Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn.

- Chương 3: Tài sản và quản lý tài sản của ngân hàng thương mại.

- Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng.

- Chương 5: Quy trình tín dụng và phân tích tín dụng.

- Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

- Chương 7: Định giá các dịch vụ ngân hàng.

- Chương 8: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng thương mại.

- Chương 9: Quản lý rủi ro tín dụng.

- Chương 10: Quản lý rủi ro ngoại hối.

- Chương 11: Quản lý rủi ro lãi suất

- Chương 12: Quản lý thanh khoản.

- Chương 13: Quản lý rủi ro hoạt động

- Chương 14: Quản lý vốn chủ sở hữu

- Chương 15: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Trích dẫn

Phan Thị Thu Hà (ch.b). Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà ), ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )Giáo trình kinh tế phát triểnGiáo trình hành vi người tiêu dùng

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Giáo trình kinh tế phát triển

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

Mã QR

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:05 22/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Thứ Tư, 10:37 22/02/2023

Handbook of Research on Assessment Literacy and Teacher-Made Testing in the Language Classroom

Thứ Tư, 10:32 22/02/2023

Cambride IELTS 14 Academic with Answer

Thứ Tư, 10:27 22/02/2023

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Doanh nghiệp cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023