Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Phan Thị Thu Hà (ch.b)

ĐH Kinh tế Quốc dân

2014

Tóm tắt

Ngân hàng vẫn được ví như huyết mạnh của nền kinh tế. Nghiên cứu về ngân hàng và hoạt động ngân hàng là cần thiết để vận hành và quản lý hệ thống này có hiệu quả trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Giáo trình được viết dựa trên việc tiếp thu có chọn lọc nhiều sách và tài liệu viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Giáo trình gồm 15 chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng thương mại:

- Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng.

- Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn.

- Chương 3: Tài sản và quản lý tài sản của ngân hàng thương mại.

- Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng.

- Chương 5: Quy trình tín dụng và phân tích tín dụng.

- Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng.

- Chương 7: Định giá các dịch vụ ngân hàng.

- Chương 8: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng thương mại.

- Chương 9: Quản lý rủi ro tín dụng.

- Chương 10: Quản lý rủi ro ngoại hối.

- Chương 11: Quản lý rủi ro lãi suất

- Chương 12: Quản lý thanh khoản.

- Chương 13: Quản lý rủi ro hoạt động

- Chương 14: Quản lý vốn chủ sở hữu

- Chương 15: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Trích dẫn

Phan Thị Thu Hà (ch.b). Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà ), ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )Giáo trình kinh tế phát triểnGiáo trình hành vi người tiêu dùng

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Giáo trình kinh tế phát triển

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

Mã QR

Giáo trình ngân hàng thương mại ( Phan Thị Thu Hà )

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:05 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Thứ Tư, 10:37 22/02/2023

Handbook of Research on Assessment Literacy and Teacher-Made Testing in the Language Classroom

Thứ Tư, 10:32 22/02/2023

Cambride IELTS 14 Academic with Answer

Thứ Tư, 10:27 22/02/2023

Doanh nghiệp cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Video giới thiệu