Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Assuming no prior knowledge, books in the series offer an accessible overview of the subject, with activities, study questions, sample analyses, commentaries and key readings – all in the same volume. The innovative and flexible ‘two-dimensional’ structure is built around four sections – Introduction, Development, Exploration and Extension – which offer self-contained stages for study.

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition)

Beverley Collins

Nxb. Routledge

2019

Abstract

Routledge English Language Introductions cover core areas of language study and are one-stop resources for students.

Assuming no prior knowledge, books in the series offer an accessible overview of the subject, with activities, study questions, sample analyses, commentaries and key readings – all in the same volume. The innovative and flexible ‘two-dimensional’ structure is built around four sections – Introduction, Development, Exploration and Extension – which offer self-contained stages for study.

Revised and updated throughout, this fourth edition of Practical English Phonetics and Phonology:

+ presents the essentials of the subject and their day-to-day applications in an engaging and accessible manner;

+ covers all the core concepts of phonetics and phonology, such as the phoneme, syllable structure, production of speech, vowel and consonant possibilities, glottal settings, stress, rhythm, intonation and the surprises of connected speech;

+ incorporates classic readings from key names in the discipline;

+ outlines the sound systems of six key languages from around the world (Spanish, French, Italian, German, Polish and Japanese);

Citation

Beverley Collins. Practical English Phonetics and Phonology (4th edition), Nxb. Routledge, 2019.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).Preliminary English test for schools (PET) Cambridge English: Preliminary for schools이화 한국어 2-1 워크북 = Ewha Hàn Quốc 2 tập 1 -bài tập

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Preliminary English test for schools (PET) Cambridge English: Preliminary for schools

이화 한국어 2-1 워크북 = Ewha Hàn Quốc 2 tập 1 -bài tập

QR code

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Content

  • Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp

Thứ Tư, 10:03 22/02/2023

Công ty cổ phần và thị trường tài chính

Thứ Tư, 09:56 22/02/2023

이화 한국어 6 워크북 = Ewha Hàn Quốc 6 - bài tập

Thứ Tư, 09:50 22/02/2023

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Thứ Tư, 09:46 22/02/2023

Giáo trình lập trình Web với ASP.NET

Thứ Tư, 09:42 22/02/2023