Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chiến lược kinh doanh được sử dụng như một công cụ hữu ích trong quản trị kinh doanh các doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường. Các nhà quản trị doanh nghiệp thương mại (DNTM) trên cơ sở nghiên cứu toàn diện, đầy đủ các yếu tố của môi trường kinh doanh, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ giữa các yếu tố của môi trường với tiềm năng của doanh nghiệp, giữa thời cơ và nguồn lực để đề ra định hướng, cách thức kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường

Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Nguyễn Thừa Lộc

Lao động xã hội

2005

Tóm tắt

Các doanh nhân và các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam thường gặp khó khăn, lúng túng khi đưa ra những định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tương lai của doanh nghiệp. Nguyên nhân có nhiều nhưng suy đến cùng là do thiếu thông tin về môi trường kinh doanh, thiếu các nguồn lực cần thiết và thiếu nhất là tầm nhìn chiến lược lâu dài trong kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh được sử dụng như một công cụ hữu ích trong quản trị kinh doanh các doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường. Các nhà quản trị doanh nghiệp thương mại (DNTM) trên cơ sở nghiên cứu toàn diện, đầy đủ các yếu tố của môi trường kinh doanh, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ giữa các yếu tố của môi trường với tiềm năng của doanh nghiệp, giữa thời cơ và nguồn lực để đề ra định hướng, cách thức kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.

Liên quan đến vận dụng chiến lược kinh doanh trong quản lý doanh nghiệp thương mại bao gồm các nội dung phong phú, phức tạp: xây dựng chiến lược; tổ chức thực hiện; đánh giá và điều chỉnh, trong đó xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh là bước khởi đầu, quan trọng nhất. Với mục đích cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, giáo trình chủ yếu giới thiệu cho học viên về trình tự, nội dung, phương pháp xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại nhằm trang bị phương pháp nghiên cứu, hình thành tư duy chiến lược và kỹ năng công tác trong xây dựng và thực hiện chiến lược phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp đang công tác.

Giáo trình gồm 8 chương:

- Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh của DNTM

- Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược kinh doanh của DNTM

- Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài DNTM

- Chương 4: Phân tích thế mạnh và điểm yếu của DNTM

- Chương 5: Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh

- Chương 6: Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh

- Chương 7: Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại

- Chương 8: Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Thừa Lộc. Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Lao động xã hội, 2005

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mạiKỹ năng lãnh đạo hiệu quảInternational Trade and Globalisation
Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mạiKỹ năng lãnh đạo hiệu quảInternational Trade and Globalisation

Mã QR

Giáo trình chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:37 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Handbook of Research on Assessment Literacy and Teacher-Made Testing in the Language Classroom

Thứ Tư, 10:32 22/02/2023

Cambride IELTS 14 Academic with Answer

Thứ Tư, 10:27 22/02/2023

Doanh nghiệp cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Practical English Phonetics and Phonology (4th edition).

Thứ Tư, 10:21 22/02/2023

Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp

Thứ Tư, 10:03 22/02/2023