Nhiệt Luyện Kim Loại (Sách dạy nghề)

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về nhiệt luyện các loại thép, gang, kim loại màu và hộp kim màu, các quá trình công nghệ luyện dụng cụ cắt gọt và dụng cụ đo

Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề)

B.M. Duev; Dịch: Võ Trần Khúc Nhã

Hải Phòng

2003

Tóm tắt

Ngành chế tạo máy là khâu quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, là cốt lõi của ngành công nghiệp nặng. Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm của nhiều ngành kinh tế khác nhau phải phụ thuộc vào trình độ phát triển ngành chế tạo máy.

Các vật liệu để chế tạo máy và thiết bị là kim loại và hợp kim.

Cuốn sách Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề) này sẽ trình bày đến các bạn những kiến thức về nhiệt luyện các loại thép, gang, kim loại màu và hợp kim màu, các quá trình công nghệ luyện dụng cụ cắt gọt và dụng cụ đo. Trong đó có cả sự nhiệt luyện bề mặt; các vấn đề kiểm tra chất lượng nhiệt luyện và kỹ thuật an toàn.
Với nội dung trình bày dễ hiểu, thiết thực, toàn diện về mọi mặt của nhiệt luyện, hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích dành cho tất cả bạn đọc quan tâm.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Chương 1: Các nguyên lý kim loại học và lý thuyết nhiệt luyện

- Chương 2: Sự ủ và sự chuyển hóa ( Thường hóa)

- Chương 3: Sự tôi.

- Chương 4: Sự ram và sự hóa già thép

- Chương 5: Sự xử lý lạnh

- Chương 6: Sự xử lý hóa – Nhiệt

- Chương 7: Sự nhiệt luyện bề mặt.

- Chương 8: Ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim hóa đỗi với sự biến đổi trong thép và đối với công nghệ nhiệt luyện.

- Chương 9: Sự nhiệt luyện các chi tiết làm bằng thép kết cấu.

- Chương 10: Sự nhiệt luyện dụng cụ

- Chương 11: Sự nhiệt luyện thép có các tính chất đặc biệt.

- Chương 12: Sự nhiệt luyện gang

- Chương 13: Sự nhiệt luyện các hợp kim màu

- Chương 14: Kỹ thuật an toàn, an toàn điện và các biện pháp chống cháy ở xí nghiệp

- Chương 15: Sự trang bị các xưởng nhiệt luyện

- Chương 16: Quá trình công nghệ nhiệt luyện các chi tiết

- Chương 17: Sự kiểm tra chất lượng nhiệt luyện

- Chương 18: Các dạng nhiệt luyện khác.

Trích dẫn

B.M. Duev; Dịch: Võ Trần Khúc Nhã. Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề), Hải Phòng, 2003

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề) Vật liệu kim loại màu Vật liệu học

Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề)

Vật liệu kim loại màu

Vật liệu học

Mã QR

Nhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề)

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:41 14/03/2023