Case files. Physiology

This book presents 50 clinical cases emphasizing the basic science aspects of physiology, traditionally one of the most difficult basic science subjects.

Case files. Physiology

Eugene C. Toy

McGraw-Hill Medical

2009

Abstract

This book presents 50 clinical cases emphasizing the basic science aspects of physiology, traditionally one of the most difficult basic science subjects.

Each case includes an extended discussion (including definitions and a pathophysiology discussion), key points, and 3-5 USMLE-style comprehension questions

Citation

Eugene C. Toy. Case files. Physiology. McGraw-Hill Medical, 2009

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Case files. PhysiologyAncient Brews: Rediscovered and Re-CreatedAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization
Case files. PhysiologyAncient Brews: Rediscovered and Re-CreatedAn Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

QR code

Case files. Physiology

Content

  • Thứ Ba, 10:08 14/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Carpentry and Building Construction

Thứ Ba, 09:50 14/03/2023

Capitalism at risk : Rethinking the role of business

Thứ Ba, 09:36 14/03/2023

Capital ideas evolving

Thứ Ba, 09:25 14/03/2023

B2C arbitration : Consumer protection in arbitration

Thứ Ba, 09:16 14/03/2023

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Thứ Ba, 09:04 14/03/2023

Video giới thiệu