Carpentry and Building Construction

This book is a must have. It show the basics to advanced procedures of construction and carpentry.

Carpentry and Building Construction

John L. Feirer

McGraw-Hill

1993

Abstract

This book is a must have. It show the basics to advanced procedures of construction and carpentry.

Covering everything from print reading to painting, this comprehensive text is useful for vocational building construction programs in secondary and post-secondary schools.

Citation

John L. Feirer. Carpentry and Building Construction. McGraw-Hill, 1993

Collection

Kinh tế

Related document

Carpentry and Building ConstructionInternational PaymentsLaw, Business ans society Eight edition
Carpentry and Building ConstructionA short course in international paymentsLaw, Business ans society Eight edition

QR code

Carpentry and Building Construction

Content

  • Thứ Ba, 09:50 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Capitalism at risk : Rethinking the role of business

Thứ Ba, 09:36 14/03/2023

Capital ideas evolving

Thứ Ba, 09:25 14/03/2023

B2C arbitration : Consumer protection in arbitration

Thứ Ba, 09:16 14/03/2023

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Thứ Ba, 09:04 14/03/2023

The Art of Software Testing

Thứ Hai, 22:03 13/03/2023