Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Cuốn sách Đồ Gá được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn Đồ gá trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Đồng thời dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sửa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau

Đồ gá Giáo trình (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Cuốn sách Đồ Gá được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn Đồ gá trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Đồng thời dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sửa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau.

Các học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các mô hình thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.

Nội dung cuốn sách này bao gồm 14 chương:
+ Chương 1: Phân loại đồ gá
+ Chương 2: Gá đặt chi tiết trên đồ gá
+ Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá
+ Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt
+ Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá
+ Chương 6: Một số đồ gá gia công điển hình
+ Chương 7: Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyền tự động
+ Chương 8: Đồ gá lắp ráp
+ Chương 9: Đồ gá kiểm tra
+ Chương 10: Dụng cụ phụ
+ Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng
+ Chương 12: Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa đồ gá
+ Chương 13: Đặc điểm của chế tạo và kiểm tra đồ gá
+ Chương 14: Hiệu quả kinh tế của đồ gá
Hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập và tham khảo của bạn đọc về bộ môn Đồ gá.

Trích dẫn

Trần Văn Địch. Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo ), Khoa học và kỹ thuật, 2009

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Mã QR

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:04 14/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

The Art of Software Testing

Thứ Hai, 22:03 13/03/2023

Data Modeling Essentials

Thứ Hai, 20:35 13/03/2023

Giáo trình Kiểm toán các thông tin tài chính khác

Thứ Hai, 19:27 13/03/2023

Hướng dẫn thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

Thứ Hai, 19:02 13/03/2023

语义学教程 = Hướng dẫn ngữ nghĩa

Thứ Hai, 18:30 13/03/2023