Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Cuốn sách Đồ Gá được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn Đồ gá trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Đồng thời dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sửa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau

Đồ gá Giáo trình (Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Cuốn sách Đồ Gá được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn Đồ gá trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Đồng thời dùng làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sửa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau.

Các học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các mô hình thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.

Nội dung cuốn sách này bao gồm 14 chương:
+ Chương 1: Phân loại đồ gá
+ Chương 2: Gá đặt chi tiết trên đồ gá
+ Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá
+ Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt
+ Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá
+ Chương 6: Một số đồ gá gia công điển hình
+ Chương 7: Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyền tự động
+ Chương 8: Đồ gá lắp ráp
+ Chương 9: Đồ gá kiểm tra
+ Chương 10: Dụng cụ phụ
+ Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng
+ Chương 12: Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa đồ gá
+ Chương 13: Đặc điểm của chế tạo và kiểm tra đồ gá
+ Chương 14: Hiệu quả kinh tế của đồ gá
Hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập và tham khảo của bạn đọc về bộ môn Đồ gá.

Trích dẫn

Trần Văn Địch. Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo ), Khoa học và kỹ thuật, 2009

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Mã QR

Đồ gá (Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo )

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:04 14/03/2023