Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Công nghệ chế tạo máy 1 nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy và các phương pháp gia công chi tiết có hình dáng, kích thước, độ chính xác, vật liệu…khác nhau. Mặt khác, nó còn giúp cho người học biết so sánh, lựa chọn phương pháp gia công trong một điều kiện sản xuất, vận dụng được kỹ thuật mới vào quá trình gia công và có những biến pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, năng suất gia công cao và có hiệu quả kinh tế cao.

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Nguyễn Văn Thiện (ch.b)

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy và các phương pháp gia công chi tiết có hình dáng, kích thước, độ chính xác, vật liệu…khác nhau. Mặt khác, nó còn giúp cho người học biết so sánh, lựa chọn phương pháp gia công trong một điều kiện sản xuất, vận dụng được kỹ thuật mới vào quá trình gia công và có những biến pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, năng suất gia công cao và có hiệu quả kinh tế cao.

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 gồm 8 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm cơ bản

+ Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết máy

+ Chương 3: Độ chính xác gia công

+ Chương 4: Chuẩn

+ Chương 5: Đặc trưng các phương pháp gia công

+ Chương 6: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

+ Chương 7: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

+ Chương 8: Công nghệ láp ráp các sản phẩm cơ khí.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thiện(ch.b). Giáo trình công nghệ chế tạo máy I, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ chế tạo máy ILý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quangVẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang

Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Mã QR

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:08 28/02/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

日本語能力試験公式問題集 第二集 N3 = Công thức đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N3 - Tập 2

Thứ Ba, 16:43 28/02/2023

American English File Starter (second edition)

Thứ Ba, 16:41 28/02/2023

日本語能力試験公式問題集 第二集 N2 = Công thức đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N2 - Tập 2

Thứ Ba, 16:28 28/02/2023

小説 ミラーさん -みんなの日本語初級シリーズ = Tiểu thuyết về Mike - Series Minna No Nihongo sơ cấp

Thứ Ba, 16:21 28/02/2023

知っていますか 日本のこと -学ぼう 話そう 日本事情- 【2020年版】= Bạn có biết? Chuyện về Nhật Bản - Cùng học cùng nói hoàn cảnh Nhật Bản

Thứ Ba, 16:08 28/02/2023

Video giới thiệu