Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Công nghệ chế tạo máy 1 nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy và các phương pháp gia công chi tiết có hình dáng, kích thước, độ chính xác, vật liệu…khác nhau. Mặt khác, nó còn giúp cho người học biết so sánh, lựa chọn phương pháp gia công trong một điều kiện sản xuất, vận dụng được kỹ thuật mới vào quá trình gia công và có những biến pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, năng suất gia công cao và có hiệu quả kinh tế cao.

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Nguyễn Văn Thiện (ch.b)

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy và các phương pháp gia công chi tiết có hình dáng, kích thước, độ chính xác, vật liệu…khác nhau. Mặt khác, nó còn giúp cho người học biết so sánh, lựa chọn phương pháp gia công trong một điều kiện sản xuất, vận dụng được kỹ thuật mới vào quá trình gia công và có những biến pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, năng suất gia công cao và có hiệu quả kinh tế cao.

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 gồm 8 chương:

+ Chương 1: Các khái niệm cơ bản

+ Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết máy

+ Chương 3: Độ chính xác gia công

+ Chương 4: Chuẩn

+ Chương 5: Đặc trưng các phương pháp gia công

+ Chương 6: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

+ Chương 7: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

+ Chương 8: Công nghệ láp ráp các sản phẩm cơ khí.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thiện(ch.b). Giáo trình công nghệ chế tạo máy I, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ chế tạo máy ILý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quangVẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang

Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng Autocad

Mã QR

Giáo trình công nghệ chế tạo máy I

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:08 28/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

日本語能力試験公式問題集 第二集 N3 = Công thức đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N3 - Tập 2

Thứ Ba, 16:43 28/02/2023

American English File Starter (second edition)

Thứ Ba, 16:41 28/02/2023

日本語能力試験公式問題集 第二集 N2 = Công thức đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N2 - Tập 2

Thứ Ba, 16:28 28/02/2023

小説 ミラーさん -みんなの日本語初級シリーズ = Tiểu thuyết về Mike - Series Minna No Nihongo sơ cấp

Thứ Ba, 16:21 28/02/2023

知っていますか 日本のこと -学ぼう 話そう 日本事情- 【2020年版】= Bạn có biết? Chuyện về Nhật Bản - Cùng học cùng nói hoàn cảnh Nhật Bản

Thứ Ba, 16:08 28/02/2023