American English File Starter (second edition)

Four-skills American English course with a communicative methodology, engaging texts, and a strong pronunciation syllabus - designed to get students speaking. With texts and topics that make learners want to speak, American English File is the course that gets students talking. It gives you full skills coverage with a clear focus on pronunciation, plus wide-ranging support and resources too.

American English File Starter (second edition)

Latham-Koenig, Oxenden,Clive

Nxb. Oxford University Press

2017

Abstract

Four-skills American English course with a communicative methodology, engaging texts, and a strong pronunciation syllabus - designed to get students speaking. With texts and topics that make learners want to speak, American English File is the course that gets students talking. It gives you full skills coverage with a clear focus on pronunciation, plus wide-ranging support and resources too.

American English File Second Edition retains the popular methodology developed by world-renowned authors Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: language + motivation = opportunity. With grammar, vocabulary, and pronunciation practice in every lesson, students are equipped with a solid foundation for successful speaking. Plus - an array of digital resources provides even more choice and flexibility. Students can learn in the classroom or on the move with Online Practice.

Citation

Latham-Koenig, Oxenden,Clive. American English File Starter (second edition), Nxb. Oxford University Press, 2017.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

American English File Starter (second edition)외국인을 위한 한국문학사 A History of Korean Literature = Lịch sử Văn học Hàn Quốc통역 번역사에 도전하라 (개정판) = Thử thách phiên dịch viên !

American English File Starter (second edition)

외국인을 위한 한국문학사: A History of Korean Literature = Lịch sử Văn học Hàn Quốc

통역 번역사에 도전하라 (개정판) = Thử thách phiên dịch viên !

QR code

American English File Starter (second edition)

Content

  • Thứ Ba, 16:41 28/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

日本語能力試験公式問題集 第二集 N2 = Công thức đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N2 - Tập 2

Thứ Ba, 16:28 28/02/2023

小説 ミラーさん -みんなの日本語初級シリーズ = Tiểu thuyết về Mike - Series Minna No Nihongo sơ cấp

Thứ Ba, 16:21 28/02/2023

知っていますか 日本のこと -学ぼう 話そう 日本事情- 【2020年版】= Bạn có biết? Chuyện về Nhật Bản - Cùng học cùng nói hoàn cảnh Nhật Bản

Thứ Ba, 16:08 28/02/2023

1回で合格!日本語能力試験N2文法 = Vượt qua một lần! Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 Ngữ pháp

Thứ Ba, 16:03 28/02/2023

みんなの日本語 初級II 第2版 漢字 ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: Hán tự bản tiếng Việt

Thứ Ba, 15:54 28/02/2023