Case study in land and community design village homes

The Village Homes neighbourhood in Davis, California, is one of the long-standing examples of sustainable community design.

Case study in land and community design village homes

Mark Francis

Island Press

2003

Abstract

The Village Homes neighbourhood in Davis, California, is one of the long-standing examples of sustainable community design.

This work covers research and writing on the community, studies about the children of Village Homes, and interviews with parties involved with the project including designers.

Citation

Mark Francis. Case study in land and community design village homes. Island Press, 2003

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Case study in land and community design village homesAnnual editions: Developing world 08/09Ancient Brews: Rediscovered and Re-Created
Case study in land and community design village homesAnnual editions: Developing world 08/09Ancient Brews: Rediscovered and Re-Created

QR code

Case study in land and community design village homes

Content

  • Thứ Ba, 10:20 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Case files. Physiology

Thứ Ba, 10:08 14/03/2023

Carpentry and Building Construction

Thứ Ba, 09:50 14/03/2023

Capitalism at risk : Rethinking the role of business

Thứ Ba, 09:36 14/03/2023

Capital ideas evolving

Thứ Ba, 09:25 14/03/2023

B2C arbitration : Consumer protection in arbitration

Thứ Ba, 09:16 14/03/2023