Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao

Biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành; vận dụng tối đa những đặc tính kỹ thuật của máy tiện, phay, bào, tiện nâng cao; phay nâng cao, bào nâng cao.

Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao

Nguyễn Thị Quỳnh; Phạm Minh Đạo; Trần Sĩ Tuấn

Lao động

2010

Tóm tắt

Cắt gọt kim loại là quá trình con người sử dụng dụng cụ cắt để hớt bỏ lớp kim loại thừa khỏi chi tiết, nhằm đạt được những yêu cầu cho trước về hình dáng, kích thước, vị trí tương quan giữa các bề mặt và chất lượng bề mặt của chi tiết gia công. Quá trình này đòi hỏi người thợ phải có đủ những kỹ năng cơ bản về tính toán, xác định phương pháp gia công thích hợp, vận dụng tối đa những đặc tính kỹ thuật của máy tiện, phay, bào và có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dụng cụ gá lắp, cắt gọt, đo kiểm, lập quy trình công nghệ hợp lý và chính xác nhất.

Biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành; vận dụng tối đa những đặc tính kỹ thuật của máy tiện, phay, bào, tiện nâng cao; phay nâng cao, bào nâng cao.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Quỳnh; Phạm Minh Đạo; Trần Sĩ Tuấn. Giáo trình Tiện - Phay- Bào nâng cao. Lao động, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoThực hành Nguội - gò - hànBài tập Cơ kỹ thuật
Giáo trình tiện - phay - bào nâng caoThực hành nguội - gò - hànBài tập Cơ kỹ thuật

Mã QR

Giáo trình tiện - phay - bào nâng cao

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:29 12/08/2022