Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Complete Guide to the TOEFL Test, ấn bản dùng cho kỳ thi TOEFL trên máy tính là giáo trình luyện thi đầu đủ, chính xác và cập nhật nhất hiện nay. Giáo trình được biên soạn dựa trên kết quả sau nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy thực tế từ các lớp luyện thi TOEFL ở Mỹ cũng như ở nhiều nước khác.

Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Bruce Rogers

Trẻ

2001

Abstract

Complete Guide to the TOEFL Test, ấn bản dùng cho kỳ thi TOEFL trên máy tính là giáo trình luyện thi đầu đủ, chính xác và cập nhật nhất hiện nay.

Giáo trình được biên soạn dựa trên kết quả sau nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy thực tế từ các lớp luyện thi TOEFL ở Mỹ cũng như ở nhiều nước khác. Sách được biên soạn với cách viết đơn giản và cách trình bày rõ ràng phù hợp với học viên Anh ngữ ở trình độ trung cấp và nâng cao với bất cứ trình độ máy tính nào.

Complete Guide to the TOEFL Test, ấn bản dùng cho kỳ thi TOEFL trên máy tính hướng dẫn từng bước một nhằm giúp cho bạn sẵn sàng và cảm thấy tự tin lúc ngồi trước máy tính để làm bài thi. Sách sẽ giúp bạn nắm vững những kỹ thuật làm bài thi TOEFL trên máy tính, giúp bạn trau dồi thêm kỹ năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng dùng máy tính cần thiết cho kỳ thi. Nói tóm lại, nó sẽ giúp bạn trở thành một thí sinh khéo léo hơn . Đây là một cẩm nang công hiệu để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL trên máy tính bởi vì nó chỉ tập trung vào những điểm mấu chốt cần cho kỳ thi và giúp bạn sử dụng có hiệu quả nhất thời gian luyện thi.

Trích dẫn

Bruce Rogers, Complete Guide to the CBT TOEFL Test, Trẻ, 2001.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Complete Guide to the CBT TOEFL TestTomato TOEIC ListeningLuyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh= Practise listening and dictating skills
Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Tomato TOEIC Listening

Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh

Mã QR

Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:42 12/08/2022