Giáo trình vật liệu học

Trong cuốn giáo trình này, trình bày cấu trúc và cơ tính: Cấu trúc tinh thể và sự hình thành, biến dạng dẻo và cơ tính. Hợp kim và biến đổi tổ chức: Hợp kim và giản đồ pha, nhiệt luyện thép. Vật liệu kim loại: thép gang, hợp kim màu và bột. Vật liệu phi kim loại: ceramic, vật liệu polyme, compozit.

Giáo trình vật liệu học

Nghiêm Hùng

Nxb. Hà Nội

1999

Tóm tắt

Vật liệu học là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa Cấu trúc và tính chất của vật liệu, trên cơ sờ đó đề ra các biện pháp công nghệ nhằm cải thiện tính chất và sừ dung thích hợp và ngày một tốt hơn.

Sự phát triển của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển cùa công cự sản xuất và kỹ thuật mà cả hai điều này cũng được quyết định một phần lớn nhờ vật liệu. Xã hội loài người phát triển qua các thời kỳ khác nhau gắn liền với vật liệu để chế tạo còng cụ.

Trong cuốn giáo trình này, trình bày cấu trúc và cơ tính: Cấu trúc tinh thể và sự hình thành, biến dạng dẻo và cơ tính. Hợp kim và biến đổi tổ chức: Hợp kim và giản đồ pha, nhiệt luyện thép. Vật liệu kim loại: thép gang, hợp kim màu và bột. Vật liệu phi kim loại: ceramic, vật liệu polyme, compozit.

Trích dẫn

Nghiêm Hùng. Giáo trình vật liệu học, Nxb. Hà Nội, 1999.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Giáo trình vật liệu họcNhiệt luyện kim loại (Sách dạy nghề) Tự động hóa thiết kế cơ khí

Giáo trình vật liệu học

Nhiệt luyện kim loại

Tự động hóa thiết kế cơ khí

Mã QR

Giáo trình vật liệu học

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:39 14/06/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Be My Guest Student's Book: English for the Hotel Industry

Thứ Tư, 15:19 14/06/2023

Giáo trình Toán cao cấp 2

Thứ Tư, 10:30 14/06/2023

Giải tích Calculus 7e Tập 2 Jame Stewart

Thứ Tư, 10:22 14/06/2023

Giải tích Calculus 7e Tập 1 Jame Stenart

Thứ Tư, 10:15 14/06/2023

Bài tập toán cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích nhiều biến số

Thứ Tư, 09:46 14/06/2023