Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)

This textbook will be extremely useful for the students and practicing engineers studying mechanical, manufacturing, and production engineering.

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)

K. Venkataraman

Springer

2022

Abstract

This textbook is aimed at providing an introduction to the subject for undergraduate students studying mechanical and manufacturing engineering at most universities.
Many of the universities prescribe a syllabus that contains both Design of Jigs and Fixtures, and Design of Press Tools in a single semester course.
Keeping the above in mind, this book is designed in two parts.
Part-I deals with Jigs and Fixtures
Part-II is earmarked exclusively for the study of Press Tools.
Both these subjects are built progressively in successive chapters.
A separate appendix, in each part, provides short answer questions with answers, which will help the students in clarifying doubts and strengthen their knowledge.
The explanatory notes and illustrations provided in the book will serve as an aid for learning. End-of-chapter questions and answers will prove useful for self study.
This textbook will be extremely useful for the students and practicing engineers studying mechanical, manufacturing, and production engineering.

Contents:

I. Jigs and fixtures:

 1. Introduction to jigs and fixtures

 2. Design of locators

 3. Design of clamps

 4. Drilling jigs

 5. Design of milling fixtues

 6. Other types of fixtures.

II. Press tools:

 1. Introduction to presses and auxiliary equipment

 2. Sheet metal forming process

 3. Introduction to press tools

 4. Introduction to the design blanking

 5. Piercring, progressive and compound fdies

 6. Bending, drawing and forming dies.

Citation

K. Venkataraman, Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition), Springer, 2022

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)Machining of hard materialsCoaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadership

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)

Machining of hard materialsCoaching for performance: Growing human potential and purpose - The principles and practice of coaching and leadership

QR code

Design of Jigs, Fixtures and Press Tools (second edition)

Content

 • Thứ Tư, 18:15 01/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Autonomous Vehicles Technologies, Regulations, and Societal Impacts

Thứ Tư, 18:08 01/03/2023

新完全マスター聴解 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Nghe hiểu Năng lực Nhật ngữ JLPT N3 - Kèm CD

Thứ Tư, 17:50 01/03/2023

新完全マスター読解 日本語能力試験N3 = Shinkanzen Master Đọc hiểu Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Tư, 17:40 01/03/2023

新完全マスター文法 日本語能力試験N3 = Shinkanzen Master Ngữ pháp Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Tư, 17:30 01/03/2023

新完全マスター漢字 日本語能力試験N2 = Shinkanzen Master Hán tự Năng lực Nhật ngữ JLPT N2 - Kèm CD

Thứ Tư, 17:01 01/03/2023