Machining of hard materials

Hard machining is a relatively recent technology that can be defined as a machining operation, using tools with geometrically defined cutting edges, of a work piece that has hardness values typically in the 45-70HRc range

Machining of hard materials

J. Paulo Davim

Springer

2011

Abstract

Hard machining is a relatively recent technology that can be defined as a machining operation, using tools with geometrically defined cutting edges, of a work piece that has hardness values typically in the 45-70HRc range. This operation always presents the challenge of selecting a cutting tool insert that facilitates high-precision machining of the component, but it presents several advantages when compared with the traditional methodology based in finish grinding operations after heat treatment of work pieces.

Machining of Hard Materials aims to provide the reader with the fundamentals and recent advances in the field of hard machining of materials.

All the chapters are written by international experts in this important field of research. They cover topics such as:
• advanced cutting tools for the machining of hard materials;
• the mechanics of cutting and chip formation;
• surface integrity;
• modelling and simulation; and
• computational methods and optimization.Machining of Hard Materials can serve as a useful reference for academics, manufacturing and materials researchers, manufacturing and mechanical engineers, and professionals in machining and related industries. It can also be used as a text for advanced undergraduate or postgraduate students studying mechanical engineering, manufacturing, or materials.

Citation

Davim, J. Paulo, ed. Machining of hard materials. Springer Science & Business Media, 2011.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Machining of hard materialsEngineering fundamentals: an introduction to engineeringCơ sở thiết kế máy
Machining of hard materialsEngineering fundamentals: an introduction to engineeringCơ sở thiết kế máy

QR code

Machining of hard materials

Content

  • Thứ Tư, 13:38 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Fundamentals of geometric dimensioning and tolerancing

Thứ Tư, 13:21 09/06/2021

Fundamentals of medicinal chemistry

Thứ Tư, 11:36 09/06/2021

Green Organic Chemistry: Strategies, Tools and Laboratory Experiments

Thứ Tư, 11:29 09/06/2021

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Thứ Tư, 11:20 09/06/2021

Physical Chemistry

Thứ Tư, 11:13 09/06/2021