Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

This Drawing workbook contains worksheets that present a partially worked out solution for assignments in each unit of Engineering drawing and design. Each worksheet has a title block and a reference number that refer to the chapter and unit number of the text. Following the table of contents are instructions that provide an overview for each assignment, and aslo provide references to the appropriate units.

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Cecil Jensen; Helsel, Jay D.

Mc Graw Hill

2002

Abstract

This Drawing workbook contains worksheets that present a partially worked out solution for assignments in each unit of Engineering drawing and design. Each worksheet has a title block and a reference number that refer to the chapter and unit number of the text. Following the table of contents are instructions that provide an overview for each assignment, and aslo provide references to the appropriate units.

The contents of this book include: Engineering graphics as a language; basic drafting skills; applied geometry; theory of shape description; auxiliary views and revolution; sasic dimensioning; sections; threaded fasteners; miscellaneous type of fasteners; manufacturing materials; forming processes; detail and assembly drawings; pictorial drawing; geometric dimensioning and tolerancing; drawing for numerical control; welding drawing; design concepts; belts, chains and gears; couplings, bearings, and seals; coms, linkages and actuators; developments and intersections; pipe drawings; structural drafting; jigs and dixtures; electrical and electronics drawings.

Citation

Cecil Jensen; Helsel, Jay D. Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition). Mc Graw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

QR code

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Content

  • Thứ Ba, 13:53 14/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học

Thứ Ba, 13:49 14/06/2022

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí Tập 2

Thứ Ba, 13:48 14/06/2022

Gương sáng từ hào khí Thăng Long

Thứ Ba, 13:46 14/06/2022

Giáo trình kiểm soát đồ uống và thực phẩm

Thứ Ba, 13:34 14/06/2022

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Thứ Ba, 13:19 14/06/2022