Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

This Drawing workbook contains worksheets that present a partially worked out solution for assignments in each unit of Engineering drawing and design. Each worksheet has a title block and a reference number that refer to the chapter and unit number of the text. Following the table of contents are instructions that provide an overview for each assignment, and aslo provide references to the appropriate units.

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Cecil Jensen; Helsel, Jay D.

Mc Graw Hill

2002

Abstract

This Drawing workbook contains worksheets that present a partially worked out solution for assignments in each unit of Engineering drawing and design. Each worksheet has a title block and a reference number that refer to the chapter and unit number of the text. Following the table of contents are instructions that provide an overview for each assignment, and aslo provide references to the appropriate units.

The contents of this book include: Engineering graphics as a language; basic drafting skills; applied geometry; theory of shape description; auxiliary views and revolution; sasic dimensioning; sections; threaded fasteners; miscellaneous type of fasteners; manufacturing materials; forming processes; detail and assembly drawings; pictorial drawing; geometric dimensioning and tolerancing; drawing for numerical control; welding drawing; design concepts; belts, chains and gears; couplings, bearings, and seals; coms, linkages and actuators; developments and intersections; pipe drawings; structural drafting; jigs and dixtures; electrical and electronics drawings.

Citation

Cecil Jensen; Helsel, Jay D. Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition). Mc Graw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersCircuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

QR code

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

Content

  • Thứ Ba, 13:53 14/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học

Thứ Ba, 13:49 14/06/2022

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí Tập 2

Thứ Ba, 13:48 14/06/2022

Gương sáng từ hào khí Thăng Long

Thứ Ba, 13:46 14/06/2022

Giáo trình kiểm soát đồ uống và thực phẩm

Thứ Ba, 13:34 14/06/2022

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Thứ Ba, 13:19 14/06/2022

Video giới thiệu