Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí Tập 2

Cuốn sách Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 gồm 9 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Mỗi bài tập có các phần: mục tiêu, nội dung bài tập, hướng dẫn thực hiện, các đề bài và tùy theo bài có thể thêm phần gợi ý cho từng đề nhỏ. Số lượng đề bài của mỗi bài tập nhiều, đa dạng với nội dung phong phú…để các giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn phù hợp với chương trình đào tạo quy định cho các ngành khác nhau. Riêng bài tập 12 – Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14 – Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

GDVN

2009

Tóm tắt

Cuốn Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí cùng với cuốn Vẽ kỹ thuật cơ khí được biên soạn lại theo chương trình khung môn Vẽ kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2003 và theo các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được soát xét và chuyển đổi từ các Tiêu chuẩn quốc tế.

Cuốn sách Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 gồm 9 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Mỗi bài tập có các phần: mục tiêu, nội dung bài tập, hướng dẫn thực hiện, các đề bài và tùy theo bài có thể thêm phần gợi ý cho từng đề nhỏ. Số lượng đề bài của mỗi bài tập nhiều, đa dạng với nội dung phong phú…để các giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn phù hợp với chương trình đào tạo quy định cho các ngành khác nhau. Riêng bài tập 12 – Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14 – Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.

Trích dẫn

Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2, GDVN, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (7519003)

Tài liệu liên quan

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Mã QR

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:48 14/06/2022