Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí Tập 2

Cuốn sách Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 gồm 9 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Mỗi bài tập có các phần: mục tiêu, nội dung bài tập, hướng dẫn thực hiện, các đề bài và tùy theo bài có thể thêm phần gợi ý cho từng đề nhỏ. Số lượng đề bài của mỗi bài tập nhiều, đa dạng với nội dung phong phú…để các giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn phù hợp với chương trình đào tạo quy định cho các ngành khác nhau. Riêng bài tập 12 – Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14 – Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

GDVN

2009

Tóm tắt

Cuốn Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí cùng với cuốn Vẽ kỹ thuật cơ khí được biên soạn lại theo chương trình khung môn Vẽ kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2003 và theo các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được soát xét và chuyển đổi từ các Tiêu chuẩn quốc tế.

Cuốn sách Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2 gồm 9 bài tập vẽ bằng dụng cụ vẽ truyền thống hoặc vẽ phác bằng tay và hai bài tập vẽ bằng máy tính điện tử. Mỗi bài tập có các phần: mục tiêu, nội dung bài tập, hướng dẫn thực hiện, các đề bài và tùy theo bài có thể thêm phần gợi ý cho từng đề nhỏ. Số lượng đề bài của mỗi bài tập nhiều, đa dạng với nội dung phong phú…để các giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn phù hợp với chương trình đào tạo quy định cho các ngành khác nhau. Riêng bài tập 12 – Đọc bản vẽ cơ khí và bài tập 14 – Vẽ thiết kế dành riêng cho nhóm ngành cơ khí.

Trích dẫn

Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2, GDVN, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (7519003)

Tài liệu liên quan

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2
Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Mã QR

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:48 14/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Gương sáng từ hào khí Thăng Long

Thứ Ba, 13:46 14/06/2022

Giáo trình kiểm soát đồ uống và thực phẩm

Thứ Ba, 13:34 14/06/2022

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Thứ Ba, 13:19 14/06/2022

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn

Thứ Ba, 13:05 14/06/2022

Modern Auditing

Thứ Ba, 11:16 14/06/2022