Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Khái niệm, vai trò và chức năng của lữ hành; nghiệp vụ xây dựng chương trình du lịch; tổ chức định giá và thực hiện chương trình du lịch; quan hệ và hợp tác trong hoạt động lữ hành; những hoạt động nghiệp vụ khác

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Lê Thu Hương

Giáo dục VN

2014

Tóm tắt

Nội dung gồm có:

+ Chương 1. Khái niệm, vai trò và chức năng của lữ hành

+ Chương 2. Những hoạt động lữ hành chủ yếu

+ Chương 3. Nghiệp vụ xây dựng chương trình du lịch

+ Chương 4. Tổ chức định giá và thực hiện chương trình du lịch

+ Chương 5. Quan hệ và hợp tác trong hoạt động lữ hành

+ Chương 6: Những hoạt động nghiệp vụ khác

Trích dẫn

Lê Thu Hương. Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành. Giáo dục VN, 2014

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (7810103)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hànhGiáo trình quản trị kinh doanh lữ hànhGiáo trình du lịch bền vững
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hànhGiáo trình quản trị kinh doanh lữ hànhGiáo trình du lịch bền vững

Mã QR

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:19 14/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn

Thứ Ba, 13:05 14/06/2022

Modern Auditing

Thứ Ba, 11:16 14/06/2022

Giáo trình vi điều khiển PIC: lý thuyết – thực hành

Thứ Ba, 10:46 14/06/2022

Giáo trình tâm lí học đại cương

Thứ Ba, 09:48 14/06/2022

Quản trị kinh doanh khách sạn

Thứ Ba, 09:24 14/06/2022