Giáo trình du lịch bền vững

Sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch là một nguyên nhân dẫn đến suy thoái mội trường ở các vùng du lịch; Những tác động xấu ngày càng gia tăng khiến cho tổ chức Du lịch thế giới WTO cũng như các nhà nghiên cứu du lịch phải tìm một cách thức, một chiến lược mới nhằm đàm bảo sự hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo vệ môi trường. Và Du lịch bền vững ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi bức xúc đó.

Giáo trình du lịch bền vững

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thống kê

2017

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch bền vững

+ Chương 2: Phát triển du lịch bền vững

+ Chương 3: Một số công cụ hỗ trợ, quy hoạch và quản lý du lịch bền vững

+ Chương 4: Kinh nghiệm và một số giải pháp phát triển du lịch bền vững.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Bích Ngọc. Giáo trình du lịch bền vững. Thống kê, 2017

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình du lịch bền vữngGiáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình du lịch sinh thái
Giáo trình du lịch bền vữngGiáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình du lịch sinh thái

Mã QR

Giáo trình du lịch bền vững

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:22 24/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh khách sạn

Thứ Ba, 15:06 24/05/2022

Market Leader: Business English Course Book. Pre-intermediate

Thứ Ba, 09:14 24/05/2022

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản ( tài liệu ôn tập) - Tập 1

Thứ Ba, 08:38 24/05/2022

E-Commerce: An Introduction

Thứ Ba, 08:37 24/05/2022

Giáo trình tổ chức sự kiện

Thứ Ba, 08:28 24/05/2022

Video giới thiệu