Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

This comprehensive textbook provides a broad and in-depth overview of embedded systems architecture for engineering students and embedded systems professionals. The book is well suited for undergraduate embedded systems courses in electronics/electrical engineering and engineering technology (EET) departments in universities and colleges, as well as for corporate training of employees.

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Tammy Noergaard

Elsevier Inc

2005

Abstract

This comprehensive textbook provides a broad and in-depth overview of embedded systems architecture for engineering students and embedded systems professionals. The book is well suited for undergraduate embedded systems courses in electronics/electrical engineering and engineering technology (EET) departments in universities and colleges, as well as for corporate training of employees.

The organization of this text is as follows:

+ Section 1: Introduction to embedded systems: A systems engineering approach to embedded systems design; know your standards

+ Section 2: Embedded hardware: embedded hardware building blocks and the embedded board; embedded processors; board memory; board I/O; board buses.

+ Section 3: Embedded software introduction: device drivers; embedded operating systems; middleware and application software.

+ Section 4: Putting it all together: Design and development; defining the system-creating the architecture and documenting the design; the final phases of embedded design; implementation and testing.

Citation

Tammy Noergaard. Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and Programmers. Elsevier Inc, 2005.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersDigital Communications (Fifth Edition)Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Digital Communications (Fifth Edition)

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

QR code

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Content

  • Thứ Ba, 11:36 05/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Work on your grammar - Upper intermediate B2

Thứ Ba, 10:12 05/04/2022

A University Grammar of English: Workbook

Thứ Ba, 10:02 05/04/2022

A University Grammar of English

Thứ Ba, 09:57 05/04/2022

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Thứ Hai, 17:09 04/04/2022

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Thứ Hai, 17:00 04/04/2022

Video giới thiệu