Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

This comprehensive textbook provides a broad and in-depth overview of embedded systems architecture for engineering students and embedded systems professionals. The book is well suited for undergraduate embedded systems courses in electronics/electrical engineering and engineering technology (EET) departments in universities and colleges, as well as for corporate training of employees.

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Tammy Noergaard

Elsevier Inc

2005

Abstract

This comprehensive textbook provides a broad and in-depth overview of embedded systems architecture for engineering students and embedded systems professionals. The book is well suited for undergraduate embedded systems courses in electronics/electrical engineering and engineering technology (EET) departments in universities and colleges, as well as for corporate training of employees.

The organization of this text is as follows:

+ Section 1: Introduction to embedded systems: A systems engineering approach to embedded systems design; know your standards

+ Section 2: Embedded hardware: embedded hardware building blocks and the embedded board; embedded processors; board memory; board I/O; board buses.

+ Section 3: Embedded software introduction: device drivers; embedded operating systems; middleware and application software.

+ Section 4: Putting it all together: Design and development; defining the system-creating the architecture and documenting the design; the final phases of embedded design; implementation and testing.

Citation

Tammy Noergaard. Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and Programmers. Elsevier Inc, 2005.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ , VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Embedded Systems Architecture: A compre-hensive Guide for Engineers and ProgrammersDigital Communications (Fifth Edition)Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Digital Communications (Fifth Edition)

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

QR code

Embedded Systems Architecture: A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Content

  • Thứ Ba, 11:36 05/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Work on your grammar - Upper intermediate B2

Thứ Ba, 10:12 05/04/2022

A University Grammar of English: Workbook

Thứ Ba, 10:02 05/04/2022

A University Grammar of English

Thứ Ba, 09:57 05/04/2022

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Thứ Hai, 17:09 04/04/2022

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Thứ Hai, 17:00 04/04/2022