A University Grammar of English: Workbook

Tài liệu này bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt ở tài liệu này là bạn đọc được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó các bài tập thực hành ở sách “Work book” được đưa ra khá cụ thể và phong phú nên bạn sẽ dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.

A University Grammar of English: Workbook

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum

Longman

2003

Abstract

“A University Grammar of English” của hai nhà ngữ pháp hàng đầu thế giới Randolph Quirk, Sidney Greenbaum là tài liệu ngữ pháp tiếng Anh mà tất cả sinh viên học tiếng Anh luôn mong đợi.

Tài liệu này bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt ở tài liệu này là bạn đọc được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó các bài tập thực hành ở sách “Work book” được đưa ra khá cụ thể và phong phú nên bạn sẽ dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.

Contents:

 • Varieties of English
 • Elements of Grammar
 • Verbs and the verb phrase
 • Nours, pronouns and the basic noun phrase
 • Adjectives and adverbs
 • Prepositions and prepositional phrases
 • The simple sentence
 • Adjuncts, disjunts, conjuncts
 • Coordinatio and apposition
 • Sentence connection
 • The complex sentence
 • The verb and its complementation
 • The complex noun phrase
 • Focus, theme and emphasis
 • Focus, theme and emphasis

Citation

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum. A University Grammar of English: Workbook. Longman, 2003.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

A University Grammar of English: WorkbookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD
A University Grammar of English: Workbook
Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD

QR code

A University Grammar of English: Workbook

Content

 • Thứ Ba, 10:02 05/04/2022