A University Grammar of English: Workbook

Tài liệu này bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt ở tài liệu này là bạn đọc được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó các bài tập thực hành ở sách “Work book” được đưa ra khá cụ thể và phong phú nên bạn sẽ dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.

A University Grammar of English: Workbook

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum

Longman

2003

Abstract

“A University Grammar of English” của hai nhà ngữ pháp hàng đầu thế giới Randolph Quirk, Sidney Greenbaum là tài liệu ngữ pháp tiếng Anh mà tất cả sinh viên học tiếng Anh luôn mong đợi.

Tài liệu này bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt ở tài liệu này là bạn đọc được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó các bài tập thực hành ở sách “Work book” được đưa ra khá cụ thể và phong phú nên bạn sẽ dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.

Contents:

 • Varieties of English
 • Elements of Grammar
 • Verbs and the verb phrase
 • Nours, pronouns and the basic noun phrase
 • Adjectives and adverbs
 • Prepositions and prepositional phrases
 • The simple sentence
 • Adjuncts, disjunts, conjuncts
 • Coordinatio and apposition
 • Sentence connection
 • The complex sentence
 • The verb and its complementation
 • The complex noun phrase
 • Focus, theme and emphasis
 • Focus, theme and emphasis

Citation

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum. A University Grammar of English: Workbook. Longman, 2003.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

A University Grammar of English: WorkbookSucceed in IELTS Speaking & Vocabulary.FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD
A University Grammar of English: Workbook
Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD

QR code

A University Grammar of English: Workbook

Content

 • Thứ Ba, 10:02 05/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

A University Grammar of English

Thứ Ba, 09:57 05/04/2022

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Thứ Hai, 17:09 04/04/2022

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Thứ Hai, 17:00 04/04/2022

Sổ tay hóa học sơ cấp

Thứ Hai, 16:51 04/04/2022

Phân tích Lí - Hóa

Thứ Hai, 16:42 04/04/2022