FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD

The Maximiser is a unique combination of workbook and exam handbook, which can be used for immediate follow-up work in class or for homework, intensive exam preparation after completing the Coursebook, or by students preparing for the exam independently

FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD

Sally Burgess

Pearson

2008

Abstract

The Maximiser is a unique combination of workbook and exam handbook, which can be used for immediate follow-up work in class or for homework, intensive exam preparation after completing the Coursebook, or by students preparing for the exam independently. The Maximiser: recycles and reviews the grammar and vocabulary presented in the Coursebook is packed with further language and skills practice in exam format for each exam paper with exam strategies and guidance contains one complete practice test for timed practice in the run up to the exam accompanied by audio CDs for the Maximiser listening exercises allowing students to practise listening at home (with Key) edition includes annotated answers and audio script.

(https://www.ebay.com/)

Contents:

. Unit 1: What’s on?

. Unit 2: Worth the rish?

. Unit 3: Fact or fiction?

. Unit 4: Food for thought

. Unit 5: Material world

. Unit 6: It’s your call

. Unit 7: Back to the future

. Unit 8: We are family

. Unit 9: A new look

. Unit 10: Use your brain

. Unit 11: Hard at work

. Unit 12: Strange but true

. Unit 13: Natural wonders

. Unit 14 Getting there

Citation

Sally Burgess. FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD. Pearson, 2008.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CDSkillful 3: Reading & WritingReading Explorer 2 (Third Edition)
FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CDSkillful 3: Reading & WritingReading Explorer 2 (Third Edition)

QR code

FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and Audio CD

Content

  • Thứ Sáu, 09:38 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Lý thuyết quản trị kinh doanh

Thứ Sáu, 09:17 01/04/2022

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Thứ Năm, 18:27 31/03/2022

Tổng hợp hữu cơ (tập 1)

Thứ Năm, 17:57 31/03/2022

Career Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Thứ Năm, 16:25 31/03/2022

Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Thứ Năm, 15:46 31/03/2022