Modern control engineering: Fifth edition

Ogata’s Modern Control Engineering, 5/e offers comprehensive coverage of control engineering, including frequency response approach, root-locus approach, and state-space approach to analysis and design of control systems

Modern control engineering: Fifth edition

Katsuhiko Ogata

Printice Hall

2010

Abstract

Ogata’s Modern Control Engineering, 5/e offers comprehensive coverage of control engineering, including frequency response approach, root-locus approach, and state-space approach to analysis and design of control systems.

The text provides a gradual development of control theory, shows how to solve all computational problems with MATLAB, and avoids highly mathematical arguments. A wealth of examples and worked problems are featured throughout the text.

Laplace transform; mathematical modeling of mechanical systems, electrical systems, fluid systems, and thermal systems; transient and steady-state-response analyses, root-locus analysis and control systems design by the root-locus method; frequency-response analysis and control systems design by the frequency-response; two-degrees-of-freedom control; state space analysis of control systems and design of control systems in state space. he new edition includes improved coverage of Root-Locus Analysis (Chapter 6) and Frequency-Response Analysis (Chapter 8). The author has also updated and revised many of the worked examples and end-of-chapter problems.

Citation

Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Prentice hall, 2010..

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Modern control engineering: Fifth editionFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingAutomotive machining
Modern control engineering: Fifth editionFundamentals of geometric dimensioning and tolerancingAutomotive machining

QR code

Modern control engineering: Fifth edition

Content

  • Thứ Năm, 14:02 10/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Foundations of analog and digital electronic circuits

Thứ Năm, 13:52 10/06/2021

Digital power electronics and applications

Thứ Năm, 13:39 10/06/2021

Car Science

Thứ Năm, 13:26 10/06/2021

Bosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th Edition

Thứ Năm, 13:06 10/06/2021

TOEIC Explorer

Thứ Năm, 10:53 10/06/2021