TOEIC Explorer

Để luyện thi TOEIC thì việc chọn một giáo trình phù hợp rất quan trọng, bộ sách này sẽ giúp bạn vạch ra kế hoạch chiến lược học tập theo từng giai đoạn từ dễ đến khó để đạt hiệu quả cao nhất. Điểm nổi bật của bộ sách này là nội dung của sách tập hợp đầy đủ các dạng của bài thi TOEIC.

TOEIC Explorer

Lee Ok, Lee Ji-Hyeon

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

Abstract

Chapter 01: Listening Comprehension

- Part 1: Strategies

- Part 2: Strategies

- Part 3, 4: General Strategies

- Part 3: Strategies

- Part 4: Strategies

Chapter 02: Reading Comprehension

- Unit 01: Structural Understanding I: Functions of Nouns and Verbs

- Unit 02: Structural Understanding II: Functions of Adjectives and Adverbs

- Unit 03: Agreement in Number and Tense

Appendix: Vocabulary & Expressions

Scripts & Answer Key

Listening

Reading

Citation

Lee Ok, Lee Ji-Hyeon, TOEIC Explorer, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC ExplorerToeic smart green book listeningWork on your Vocabulary – Elementary A1
TOEIC ExplorerToeic smart green book listeningWork on your Vocabulary – Elementary A1

QR code

TOEIC Explorer

Content

  • Thứ Năm, 10:53 10/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Thứ Năm, 10:51 10/06/2021

Corporate Finance: Principles and Practice

Thứ Năm, 09:48 10/06/2021

TOEIC Academy

Thứ Năm, 09:27 10/06/2021

English for Tourism and Hospitality

Thứ Tư, 15:27 09/06/2021

Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Thứ Tư, 15:07 09/06/2021

Video giới thiệu