TOEIC Explorer

Để luyện thi TOEIC thì việc chọn một giáo trình phù hợp rất quan trọng, bộ sách này sẽ giúp bạn vạch ra kế hoạch chiến lược học tập theo từng giai đoạn từ dễ đến khó để đạt hiệu quả cao nhất. Điểm nổi bật của bộ sách này là nội dung của sách tập hợp đầy đủ các dạng của bài thi TOEIC.

TOEIC Explorer

Lee Ok, Lee Ji-Hyeon

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

Abstract

Chapter 01: Listening Comprehension

- Part 1: Strategies

- Part 2: Strategies

- Part 3, 4: General Strategies

- Part 3: Strategies

- Part 4: Strategies

Chapter 02: Reading Comprehension

- Unit 01: Structural Understanding I: Functions of Nouns and Verbs

- Unit 02: Structural Understanding II: Functions of Adjectives and Adverbs

- Unit 03: Agreement in Number and Tense

Appendix: Vocabulary & Expressions

Scripts & Answer Key

Listening

Reading

Citation

Lee Ok, Lee Ji-Hyeon, TOEIC Explorer, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC ExplorerToeic smart green book listeningWork on your Vocabulary – Elementary A1
TOEIC ExplorerToeic smart green book listeningWork on your Vocabulary – Elementary A1

QR code

TOEIC Explorer

Content

  • Thứ Năm, 10:53 10/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Thứ Năm, 10:51 10/06/2021

Corporate Finance: Principles and Practice

Thứ Năm, 09:48 10/06/2021

TOEIC Academy

Thứ Năm, 09:27 10/06/2021

English for Tourism and Hospitality

Thứ Tư, 15:27 09/06/2021

Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Thứ Tư, 15:07 09/06/2021