Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Tài liệu trình bày các nội dung: Động học của các hệ chất; chuyển động của một vật rắn; nghiên cứu động lực các hệ chất; nghiên cứu năng lượng các hệ chất; tiêp xúc giữa hai vật rắn - định luật về ma sát; sự quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Nguyễn Xuân Chánh (Dịch)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Sau khi nghiên cứu các yếu tố động học của một hệ chất điểm, giáoIrình đề cập đến trường hợp rất quan trọng của vật rắn làm rõ chi tiết về momen quán tính của vật rắn đối với mỗi trục.

Các định luật động lực học (không quên nghiên cứu về năng lượng) được áp dụng cho tất cả các hệ chất điểm, đặc biệt cho vật rắn. Các lực, hay là các tác động tiếp xúc và các định luật về ma sát, được nghiên cứu chi tiết và như vậy là có cả một chương nói về chuyển động vật rắn quanh một trục cố định.

Các bài tập (hoặc tình huống) cổ điển luôn luôn được trình bày dưới dạng những áp dụng hay là những bài tập có lời giải. Cuối giáo trình có nhiều bài tập điển hình.

Trong cuốn tài liệu này gồm các nội dung:

  1. Động học của các hệ chất;
  2. Chuyển động của một vật rắn;
  3. Nghiên cứu động lức các hệ chất;
  4. Nghiên cứu năng lượng các hệ chất;
  5. Tiêp xúc giữa hai vật rắn - định luật về ma sát;
  6. Sự quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Chánh (Dịch). Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai, Giáo dục Việt Nam, 2009..

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Cơ học Vật rắn. Năm thứ haiLịch sử Vật lí họcSóng

Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Lịch sử Vật lí học

Sóng

Mã QR

Cơ học Vật rắn. Năm thứ hai

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:07 09/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Đánh thức năng lực vô hạn (Unlimited power)

Thứ Tư, 15:02 09/06/2021

Cơ học II. Năm thứ nhất

Thứ Tư, 15:01 09/06/2021

Nhiệt động học 2

Thứ Tư, 14:51 09/06/2021

Bài tập Vật lý đại cương. Tập 2

Thứ Tư, 14:41 09/06/2021

Principles of Economics (8th)

Thứ Tư, 14:08 09/06/2021