Nhiệt động học 2

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản về: Sự truyền nhiệt của năng lượng - khuếch tán nhiệt; thế nhiệt động; nghiên cứu nhiệt động học một chất lưu đồng nhất; chất tinh khiết hai pha; tính chất từ của vật chất (PC)

Nhiệt động học 2

Ngô Phú An( dịch)

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Tài liệu (tái bản lần thứ 4) trình bày các nội dung về: Sự truyền nhiệt của năng lượng - khuếch tán nhiệt; thế nhiệt động; nghiên cứu nhiệt động học một chất lưu đồng nhất; chất tinh khiết hai pha; tính chất từ của vật chất (PC).

Phần đầu của giáo trình chủ yếu dành cho các quá trình truyền năng lượng và cân bằng năng lượng; các kĩ thuật của suy luận và của tính toán thường gặp (chung cho các lĩnh vực khác nhau của vật lí như hiện tượng khuếch tán. sự dẫn điện...). Tiếp đó nguyên lí một và nguyên lí hai của nhiệt động học, nghiên cứu ở năm thứ nhất sẽ dẫn đến việc định nghĩa về khái niệm thế nhiệt động với các hàm F* và G*, cũng như việc đưa vào các hàm trạng thái F (năng lượng tự do) và G (entanpi tự do) đối với một hệ. Lúc đó các khái niệm trên sẽ cho phép nghiên cứu các hệ nhiệt động khác nhau (sự cân bằng, chiều biến đổi có thể...) ví như :

• Nghiên cứu nhiệt động một chất lưu đồng nhất (nghiên cứu các hệ số đo nhiệt lượng, hệ thức Clapeyron,hệ thức MayER, hiệu ứng JOULE-THOMSON,...);

• Vật dưới hai pha (hệ thức Clapeyron, các đặc trưng của chuyển pha, entanpi khi thay đổi trạng thái ...);

• Hiện tượng từ trong vật chất (mô hình từ hóa,các khía cạnh nhiệt động của chất thuận từ và của chất sắt từ,...)

Trích dẫn

Ngô Phú An( dịch). Nhiệt động học 2, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Nhiệt động học 2Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third EditionSóng

Nhiệt động học 2

Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Sóng

Mã QR

Nhiệt động học 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:51 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài tập Vật lý đại cương. Tập 2

Thứ Tư, 14:41 09/06/2021

Principles of Economics (8th)

Thứ Tư, 14:08 09/06/2021

Verilog HDL: A guide to digital design and synthesis

Thứ Tư, 14:04 09/06/2021

Microcontroller Based Applied Digital Control

Thứ Tư, 13:45 09/06/2021

Machining of hard materials

Thứ Tư, 13:38 09/06/2021

Video giới thiệu