Cơ học II. Năm thứ nhất

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Cơ học trong hệ quy chiếu Galile; cơ học trái đất; Lực Lorentz; hệ chất điểm; hệ hai chất điểm - lực xuyên tâm; tương tác Newton

Cơ học II. Năm thứ nhất

Nguyễn Hữu Hồ (Dịch)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Các công cụ nêu trong tập Cơ học I (các định lý tổng quát của động lực học của chất điểm và các phép biến đổi hệ quy chiếu) đều cần thiết cho cuốn sách này để nghiên cứu về chất điểm và hệ chất điểm.

Sau khi nghiên cứu cơ học của chất điểm trong hệ quy chiếu phi Galilée (với trường hợp đặc biệt quan trọng của cơ học Trái đất) và chuyển động của các hạt chịu tác dụng của một trường điện từ không phụ thuộc thời gian (lực Lorentz), thì cuốn sách đề cập đến các hệ chất điểm (các yếu lố động học, các định lí lổng quát...), với hệ hai vật và các chuyển động của các hạt điểm có tương tác Newton ) được xem là các áp dụng.

Trong tài liệu này trình bày cụ thể gồm:

  1. Cơ học trong hệ quy chiếu Galile;
  2. Cơ học trái đất;
  3. Lực Lorentz;
  4. Hệ chất điểm;
  5. Hệ hai chất điểm - lực xuyên tâm;
  6. Tương tác Newton

Một vài dữ liệu thiên văn, những đường Conic và bảng tra cứu.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Hồ (Dịch). Cơ học II. Năm thứ nhấti, Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Cơ học II. Năm thứ nhấtQuang học sóngGiáo trình Vật lý thiên văn

Cơ học II. Năm thứ nhất

Quang học sóng

Giáo trình Vật lý thiên văn

Mã QR

Cơ học II. Năm thứ nhất

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:01 09/06/2021