Digital power electronics and applications

The purpose of this book is to describe the theory of Digital Power Electronics and its applications. The authors apply digital control theory to power electronics in a manner thoroughly different from the traditional, analog control scheme. In order to apply digital control theory to power electronics

Digital power electronics and applications

Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid

Elsevier

2005

Abstract

The purpose of this book is to describe the theory of Digital Power Electronics and its applications. The authors apply digital control theory to power electronics in a manner thoroughly different from the traditional, analog control scheme. In order to apply digital control theory to power electronics, the authors define a number of new parameters, including the energy factor, pumping energy, stored energy, time constant, and damping time constant.

These parameters differ from traditional parameters such as the power factor, power transfer efficiency, ripple factor, and total harmonic distortion. These new parameters result in the definition of new mathematical modeling:

• A zero-order-hold (ZOH) is used to simulate all AC/DC rectifiers.
• A first-order-hold (FOH) is used to simulate all DC/AC inverters.
• A second-order-hold (SOH) is used to simulate all DC/DC converters.
• A first-order-hold (FOH) is used to simulate all AC/AC (AC/DC/AC) converters

Citation

Luo, Fang Lin, Hong Ye, and Muhammad H. Rashid. Digital power electronics and applications. Elsevier, 2010...

Collection

Điện

Related document

Digital power electronics and applicationsMicrocontroller Based Applied Digital ControlCông nghệ lò hơi và mạng nhiệt
Digital power electronics and applicationsMicrocontroller Based Applied Digital ControlCông nghệ lò hơi và mạng nhiệt

QR code

Digital power electronics and applications

Content

  • Thứ Năm, 13:39 10/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Car Science

Thứ Năm, 13:26 10/06/2021

Bosch automotive electrics and automotive electronics, Vol. 5th Edition

Thứ Năm, 13:06 10/06/2021

TOEIC Explorer

Thứ Năm, 10:53 10/06/2021

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Thứ Năm, 10:51 10/06/2021

Corporate Finance: Principles and Practice

Thứ Năm, 09:48 10/06/2021