Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Nội dung tài liệu đề cập đến: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt; kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt - công nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Trần Thế Lực (Ch.b), Bành Tiến Long, Nguyễn Trí Quang

Khoa học và kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Giáo trình “Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp” được soạn theo đề cương môn học “Công nghệ tạo hình các bề mặt” cho các sinh viên chuyên ngành chế tạo máy. Nó giúp sinh viên học ở nhà sau khi nghe giảng ở lớp, do đó được viết dưới dạng nội dung các bài giảng trê lớp,.

Ngoài ra tài liệu này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kĩ sư và các cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí chế tạo máy tronng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu khác nhau.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Phần 1: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt
- Chương 1: Động học quá trình tạo hình các bề mặt
- Chương 2: Nguyên lý cơ bản tạo hình bề mặt
- Chương 3: Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công
+ Phần 2: Kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt - Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt
- Chương 4: Đặc điểm công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ cắt - Các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt
- Chương 5: Các nguyên công tạo phôi dụng cụ
- Chương 6: Các nguyên công cơ bản tạo hình các bề mặt dụng cụ trước nhiệt luyện
- Chương 7: Các nguyên công mài và mài sắc dụng cụ sau nhiệt luyện
- Chương 8: Tổng quát một số quy trình công nghệ tạo hình một số dụng cụ cắt.

Trích dẫn

Trần Thế Lực (Ch.b), Bành Tiến Long, Nguyễn Trí Quang. Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp, Khoa học và kỹ thuật, 2004

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệpMaintenance Engineering Handbook, Eighth editionMachine Tools Handbook: Design and Operation

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Maintenance Engineering Handbook, Eighth edition

Machine Tools Handbook: Design and Operation

Mã QR

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:28 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Sáu, 08:00 25/11/2022

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I

Thứ Sáu, 07:47 25/11/2022

Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Thứ Sáu, 07:18 25/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 2

Thứ Năm, 21:20 24/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Video giới thiệu