Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I

“Bách khoa toàn thư tuổi trẻ" là một bộ sách đồ sộ, gồm trên 4000 trang với hơn 5000 đề mục chia làm 6 tập. Bạn đọc ham hiểu biết có thể tìm thấy ở đây một kho tư liệu toàn diện vừa cập nhật vừa hiện đại với các lĩnh vực: từ khoa học kỹ thuật, thể thao, du lịch, nghề báo, đào tạo nhân tài, tới các loại vũ khí, khoa học ngoại giao, những xu thế của thế kỷ XXI,v.v...

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I

Từ Văn Mặc (dịch)

Phụ nữ

2002

Tóm tắt

“Bách khoa toàn thư tuổi trẻ" là một bộ sách đồ sộ, gồm trên 4000 trang với hơn 5000 đề mục chia làm 6 tập. Bạn đọc ham hiểu biết có thể tìm thấy ở đây một kho tư liệu toàn diện vừa cập nhật vừa hiện đại với các lĩnh vực: từ khoa học kỹ thuật, thể thao, du lịch, nghề báo, đào tạo nhân tài, tới các loại vũ khí, khoa học ngoại giao, những xu thế của thế kỷ XXI,v.v...
Bộ sách gồm 6 quyển:
.Thiên nhiên và môi trường
.Vǎn học và nghệ thuật phần I
.Vǎn học và nghệ thuật phần II
.Nhân loại và xã hội
.Khoa học và kỹ thuật phần I
.Khoa học và kỹ thuật phần II

Cuốn “Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học và kỹ thuật” phần 1 gồm các nội dung:

I. Những nhà sáng tạo cho một thời đại khoa học mới

II. Các nhà toán học cự phách trên thế giới

III. Những người tìm tòi qui luật vận động cơ bản

IV. Những người đi tìm các qui luật vũ trụ

V. Những người dẫn đường trong khoa học về sự sống

VI. Những nhà thiết kế, phát minh vì lợi ích của loài người

VII. Những tinh hoa của khoa học Trung Quốc

Trích dẫn

Từ Văn Mặc (dịch). Bách khoa toàn thư tuổi trẻ Khoa học kỹ thuật Phần I. Phụ nữ, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc
Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việcAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việc

Mã QR

Bách khoa toàn thư tuổi trẻ khoa học kỹ thuật phần 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 07:47 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Thứ Sáu, 07:18 25/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 2

Thứ Năm, 21:20 24/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022

Tìm hiểu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Năm, 20:54 24/11/2022

Video giới thiệu