Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày một cách có hệ thống các tri thức về: lịch sử hình thành chữ viết, chữ số của nhân loại và ở Việt Nam; những quan niệm và biểu tượng về/ của chữ viết, chữ số. Cuốn sách còn đề cập tới các vấn đề: đời sống của con chữ, con số; lịch sử phát triển của các công cụ giảng dạy và học tập như: giấy viết, bút, mực, phấn trắng, bảng đen, kỹ thuật in ấn, sách, thư viện…

Bách khoa thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Nguyễn Minh San

Văn hóa – Thông tin

2006

Tóm tắt

Cuốn: “Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Việt Nam” gồm 5 phần:

Phần 1: Chữ viết, chữ số - lịch sử hình thành và những quan niệm, biểu tượng.

Phần 2: Công cụ giảng dạy và học tập

Phần 3: Diễn trình hình thành và phát triển Giáo dục và đào tạo Việt Nam

Phần 4: Trang vàng một số nhà trường, cơ quan đơn vị trong diễn trình Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Phần 5: Phụ lục

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày một cách có hệ thống các tri thức về: lịch sử hình thành chữ viết, chữ số của nhân loại và ở Việt Nam; những quan niệm và biểu tượng về/ của chữ viết, chữ số. Cuốn sách còn đề cập tới các vấn đề: đời sống của con chữ, con số; lịch sử phát triển của các công cụ giảng dạy và học tập như: giấy viết, bút, mực, phấn trắng, bảng đen, kỹ thuật in ấn, sách, thư viện… Một trong những nội dung quan trọng nhất của cuốn sách là Diễn trình hình thành và phát triển của Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Với những giá trị trên, cuốn sách Bách khoa toàn thư Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thực sự là một công trình quan trọng rất cần thiết không chỉ đối với ngành giáo dục và đào tạo mà còn cho cả xã hội.

Trích dẫn

Nguyễn Minh San. Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Việt Nam. Văn hóa – Thông tin, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

 Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Việt NamAn toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc
Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Việt Nam
An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việcAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việc

Mã QR

Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 07:18 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 2

Thứ Năm, 21:20 24/11/2022

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022

Tìm hiểu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Năm, 20:54 24/11/2022

A fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment

Thứ Năm, 17:35 24/11/2022

Video giới thiệu