Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Phần thứ nhất của Tập tra cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập gồm năm bản chỉ dẫn: bản chỉ dẫn tên các tác phẩm của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn các bí danh và bút danh của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn tên người, bản chỉ dẫn các xuất bản phẩm định kỳ và bản chỉ dẫn tên địa lý.

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Phần thứ nhất của Tập tra cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập gồm năm bản chỉ dẫn: bản chỉ dẫn tên các tác phẩm của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn các bí danh và bút danh của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn tên người, bản chỉ dẫn các xuất bản phẩm định kỳ và bản chỉ dẫn tên địa lý.

Các bản chỉ dẫn này giúp người đọc có thể dễ dàng tra cứu những vấn đề, nhân vật, địa điểm mà Lênin đã đề cập trong tác phẩm của mình; các bí danh và bút danh của V.I. Lênin mà Người ký dưới các tác phẩm của mình. Đây là công cụ đặc biệt hữu ích giúp người đọc thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập.

Trích dẫn

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1Triết học Mác -LêninV.I Lênin toàn tập Tập 1(1893 - 1894)
Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1Triết học Mác -Lênin

V.I Lênin toàn tập Tập 1(1893 - 1894)

Mã QR

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022

Tìm hiểu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Năm, 20:54 24/11/2022

A fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment

Thứ Năm, 17:35 24/11/2022

20 - Minute Mangager: InnovativeTeams

Thứ Năm, 17:15 24/11/2022

Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện

Thứ Năm, 16:14 24/11/2022

Video giới thiệu