Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Phần thứ nhất của Tập tra cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập gồm năm bản chỉ dẫn: bản chỉ dẫn tên các tác phẩm của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn các bí danh và bút danh của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn tên người, bản chỉ dẫn các xuất bản phẩm định kỳ và bản chỉ dẫn tên địa lý.

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Chính trị Quốc gia

2006

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Phần thứ nhất của Tập tra cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập gồm năm bản chỉ dẫn: bản chỉ dẫn tên các tác phẩm của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn các bí danh và bút danh của V.I.Lênin, bản chỉ dẫn tên người, bản chỉ dẫn các xuất bản phẩm định kỳ và bản chỉ dẫn tên địa lý.

Các bản chỉ dẫn này giúp người đọc có thể dễ dàng tra cứu những vấn đề, nhân vật, địa điểm mà Lênin đã đề cập trong tác phẩm của mình; các bí danh và bút danh của V.I. Lênin mà Người ký dưới các tác phẩm của mình. Đây là công cụ đặc biệt hữu ích giúp người đọc thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu bộ sách V.I.Lênin toàn tập.

Trích dẫn

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1, Chính trị Quốc gia, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1Triết học Mác -LêninV.I Lênin toàn tập Tập 1(1893 - 1894)
Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1Triết học Mác -Lênin

V.I Lênin toàn tập Tập 1(1893 - 1894)

Mã QR

Tập tra cứu Toàn tập V.I.Lênin phần 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 21:11 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2005

Thứ Năm, 21:02 24/11/2022

Tìm hiểu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Năm, 20:54 24/11/2022

A fierce heart: Finding strength, courage, and wisdom in any moment

Thứ Năm, 17:35 24/11/2022

20 - Minute Mangager: InnovativeTeams

Thứ Năm, 17:15 24/11/2022

Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện

Thứ Năm, 16:14 24/11/2022