Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Diễn văn của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc(11/07/2001), Thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 15 ĐCS Trung Quốc; Quá trình hình thành thuyết Ba đại diện – một số động thái liên quan; Trung Quốc – Những tiếng nói khác nhau về Ba đại diện; Thế giới với thuyết Ba đại diện; Đảng Cộng san Trung Quốc với 50 năm lãnh đạo.

Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện

Nguyễn Văn Lập

Thông tấn xã Việt Nam

2002

Tóm tắt

Một vấn đề lớn đang nổi lên hiện nay trong đời sống chính tri Trung Quốc được sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc là tư tưởng “Ba đại diện” của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ trương kết nạp các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng Cộng sản. Đây là một vấn đề rất mới, có những tác động to lớn và không thể lường hết đến tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuốn sách gồm 5 chương tập hợp những bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những văn kiên chính thức của Đảng, những bài viết về phân tích của các nhà lý luận và học giả Trung Quốc cùng giới thiệu nghiên cứu về Trung Quốc ở nước ngoài, những bài bình luận của báo chí Trung Quốc và các nước xung quanh về vấn đề này, và cố gắng sắp xếp lại theo một trình tự từ những khía cạnh tiếp cận khác nhau nhằm giúp bạn đọc có được một cái nhìn tương đối khái quát về vấn đề hết sức tế nhị này.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lập, Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện, Thông tấn xã Việt Nam, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diệnLối tư duy của người thông minhLễ hội dân gian Việt Nam
Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diệnLối tư duy của người thông minhLễ hội dân gian Việt Nam

Mã QR

Trung Quốc: Bàn về thuyết Ba đại diện

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:14 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính

Thứ Năm, 16:11 24/11/2022

Đại số đại cương ( GT Cao đẳng SP)

Thứ Năm, 15:59 24/11/2022

Sổ tay nhiệt luyện T.2

Thứ Năm, 15:09 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 50

Thứ Năm, 14:57 24/11/2022

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Thứ Năm, 14:56 24/11/2022