Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung giáo trình có mục đích trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ôtô, Động cơ,Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu hàn v.v.

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Ngô Như Khoa, Trần Ích Thịnh

Hà Nội

2007

Tóm tắt

Nội dung giáo trình có mục đích trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ôtô, Động cơ,Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu hàn..

Sau phần giới thiệu phương pháp PTHH, một số loại phần tử thực và phần tử qui chiếu hay gặp, giáo trình đề cập đến một số phép tính ma trận, phương pháp khử Gauss và thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và véctơ lực nút chung cho kết cấu. Phương pháp Phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều chịu kéo (nén) và ứng dụng vào tính toán hệ thanh phẳng.

Tiếp theo, giáo trình tập trung vào mô tả phần tử hữu hạn tam giác biến dạng hằng số trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi và ứng dụng vào tính toán kết cấu đối xứng trục.

- Giới thiệu phần tử tứ giác kèm theo khái niệm tích phân số.

- Mô tả phần tử Hermite trong bài toán tính dầm và khung.

- Trình bày phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt một và hai chiều.

- Xây dựng thuật toán PTHH tính tấm vỏ chịu uốn.

Trích dẫn

Trần, Ích Thịnh, Như Khoa Ngô. Phương pháp phần tử hữu hạn (Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab). Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabPrinciples of CAD/CAM/CAE systemsCông nghệ CNC
Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabPrinciples of CAD/CAM/CAE systemsCông nghệ CNC

Mã QR

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:58 07/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại

Thứ Tư, 13:30 07/07/2021

Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh

Thứ Tư, 13:27 07/07/2021

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Thứ Tư, 13:24 07/07/2021

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021