Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung giáo trình có mục đích trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ôtô, Động cơ,Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu hàn v.v.

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Ngô Như Khoa, Trần Ích Thịnh

Hà Nội

2007

Tóm tắt

Nội dung giáo trình có mục đích trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ôtô, Động cơ,Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu hàn..

Sau phần giới thiệu phương pháp PTHH, một số loại phần tử thực và phần tử qui chiếu hay gặp, giáo trình đề cập đến một số phép tính ma trận, phương pháp khử Gauss và thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và véctơ lực nút chung cho kết cấu. Phương pháp Phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều chịu kéo (nén) và ứng dụng vào tính toán hệ thanh phẳng.

Tiếp theo, giáo trình tập trung vào mô tả phần tử hữu hạn tam giác biến dạng hằng số trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi và ứng dụng vào tính toán kết cấu đối xứng trục.

- Giới thiệu phần tử tứ giác kèm theo khái niệm tích phân số.

- Mô tả phần tử Hermite trong bài toán tính dầm và khung.

- Trình bày phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt một và hai chiều.

- Xây dựng thuật toán PTHH tính tấm vỏ chịu uốn.

Trích dẫn

Trần, Ích Thịnh, Như Khoa Ngô. Phương pháp phần tử hữu hạn (Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab). Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabPrinciples of CAD/CAM/CAE systemsCông nghệ CNC
Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình MatlabPrinciples of CAD/CAM/CAE systemsCông nghệ CNC

Mã QR

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:58 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại

Thứ Tư, 13:30 07/07/2021

Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh

Thứ Tư, 13:27 07/07/2021

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Thứ Tư, 13:24 07/07/2021

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Video giới thiệu