Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ. Phần hai là hơn 400 bài tập kèm lời giải của 13 chương mục khác nhau với chương trình hóa học hữu cơ.

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Ngô Thị Thuận

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ. Phần hai là hơn 400 bài tập kèm lời giải của 13 chương mục khác nhau với chương trình hóa học hữu cơ.

Tài liệu giới thiệu các nội dung về: Điều chế anken và ankin trong phòng thí nghiệm; các sản phẩm từ anken; phản ứng của ankin; sự thế và phản ứng thế của benzen có nhóm thế; ảnh hưởng của nhóm thế thứ nhất đối với sự thế tiếp theo; điều chế ankyl halogenua; một số hợp chất có thể tổng hợp từ ankyl halogenua; tổng hợp ancol; các phản ứng của ancol; tổng hợp và phản ứng ete; điều chế epoxit; phản ứng của epoxit; điều chế andehit và xeton; các hợp chất được tạo thành từ andehit và xeton; phản ứng của halogenua axit; phản ứng của este; các phản ứng tổng hợp chủ yếu liên quan đến enolat và cacbanion; tổng hợp amin; phản ứng của amin; phản ứng của muối diazoni; một số hợp chất gần gũi với amit; phản ứng của amit và nitri; Tổng hợp của amino axit; Các phản ứng quan trọng của monosaccarit.

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2, Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2Hóa học Hữu cơ 1Hóa học hữu cơ 2

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Hóa học Hữu cơ 1

Hóa học hữu cơ 2

Mã QR

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:24 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Video giới thiệu