Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ. Phần hai là hơn 400 bài tập kèm lời giải của 13 chương mục khác nhau với chương trình hóa học hữu cơ.

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Ngô Thị Thuận

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần đầu tóm lược các phản ứng thường gặp trong hóa học hữu cơ. Phần hai là hơn 400 bài tập kèm lời giải của 13 chương mục khác nhau với chương trình hóa học hữu cơ.

Tài liệu giới thiệu các nội dung về: Điều chế anken và ankin trong phòng thí nghiệm; các sản phẩm từ anken; phản ứng của ankin; sự thế và phản ứng thế của benzen có nhóm thế; ảnh hưởng của nhóm thế thứ nhất đối với sự thế tiếp theo; điều chế ankyl halogenua; một số hợp chất có thể tổng hợp từ ankyl halogenua; tổng hợp ancol; các phản ứng của ancol; tổng hợp và phản ứng ete; điều chế epoxit; phản ứng của epoxit; điều chế andehit và xeton; các hợp chất được tạo thành từ andehit và xeton; phản ứng của halogenua axit; phản ứng của este; các phản ứng tổng hợp chủ yếu liên quan đến enolat và cacbanion; tổng hợp amin; phản ứng của amin; phản ứng của muối diazoni; một số hợp chất gần gũi với amit; phản ứng của amit và nitri; Tổng hợp của amino axit; Các phản ứng quan trọng của monosaccarit.

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2, Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2Hóa học Hữu cơ 1Hóa học hữu cơ 2

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Hóa học Hữu cơ 1

Hóa học hữu cơ 2

Mã QR

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:24 07/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021