Vehicle noise and vibration refinement

High standards of noise, vibration and harshness (NVH) performance are expected in vehicle design. Refinement is therefore one of the main engineering/design attributes to be addressed when developing new vehicle models and components.

Vehicle noise and vibration refinement

Xu Wang

Woodhead Publishing Limited

2010

Abstract

High standards of noise, vibration and harshness (NVH) performance are expected in vehicle design. Refinement is therefore one of the main engineering/design attributes to be addressed when developing new vehicle models and components.

Vehicle noise and vibration refinement provides a review of noise and vibration refinement principles, methods, advanced experimental and modelling techniques and palliative treatments necessary in the process of vehicle design, development and integration in order to meet noise and vibration standards. Case studies from the collective experience of specialists working for major automotive companies are included to form an important reference for engineers practising in the motor industry who seek to overcome the technological challenges faced in developing quieter, more comfortable cars.

The reader will be able to develop an in-depth knowledge of the source and transmission mechanisms of noise and vibration in motor vehicles, and a clear understanding of vehicle refinement issues that directly influence a customer’s purchasing decision.

Citation

Wang, Xu, ed. Vehicle noise and vibration refinement. Elsevier, 2010.

Collection

Công nghệ ô tô

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

Vehicle noise and vibration refinementNoise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental ProceduresThe Automotive Body Manufacturing Systems and Processes
Vehicle noise and vibration refinementNoise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental ProceduresThe Automotive Body Manufacturing Systems and Processes

QR code

Vehicle noise and vibration refinement

Content

  • Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Thứ Tư, 10:23 07/07/2021

Hóa học phân tích 1, Cân bằng ion trong dung dịch

Thứ Tư, 09:09 07/07/2021