Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Các dạng  bài  tập đọc hiểu tiếng Anh đươc biên soạn nhằm phuc vụ đối tượng là học sinh phổ thông, hoc viên đang học Tiếng Anh để luyện thi vào các trường cao đẳng, đại hoc. Tài liệu tham khảo này giúp các bạn luyện khả năng đọc hiểu qua nhiều dạng bài tập đọc hiểu khác nhau. Tài liệu đồng thời cũng là nguồn tham khảo phong phú cho các giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy và kiểm tra môn tiếng Anh. Cuốn sách này được phân chia làm 6 phần, mỗi phần là môt dạng bài tâp đọc hiểu được biên soạn theo mức độ khó tăng dần và có phần đáp án kèm theo để bạn đọc có thể đối chiếu tham khảo.

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Quỳnh Như (Ch.b)

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

Abstract

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh đươc biên soạn nhằm phuc vụ đối tượng là học sinh phổ thông, hoc viên đang học Tiếng Anh để luyện thi vào các trường cao đẳng, đại hoc. Tài liệu tham khảo này giúp các bạn luyện khả năng đọc hiểu qua nhiều dạng bài tập đọc hiểu khác nhau. Tài liệu đồng thời cũng là nguồn tham khảo phong phú cho các giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy và kiểm tra môn tiếng Anh. Cuốn sách này được phân chia làm 6 phần, mỗi phần là môt dạng bài tâp đọc hiểu được biên soạn theo mức độ khó tăng dần và có phần đáp án kèm theo để bạn đọc có thể đối chiếu tham khảo.

+ Phần A: Reading Comprehension (word meaning from context)

+ Phần B Reading Comprehension (sentence)

+ Phần C Reading Comprehension (gap filling)

+ Phần D Reading Comprehension (multiple choice)

+ Phần E: Reading Comprehension (answer the question)

+ Phần F Reading Comprehension (multiple exercises)

Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập đọc hiểu cũng như sách làm bài, trau dồi Tiếng Anh củng cố nâng cao kiến thức trước mỗi kỳ thi.

Citation

Quỳnh Như (Ch.b). Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng anh; trình độ CNgữ pháp tiếng anh căn bản
Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng anh; trình độ CNgữ pháp tiếng anh căn bản

QR code

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Content

  • Thứ Tư, 10:23 07/07/2021