Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Tài liệu trình bày về đối tượng nhiệm vụ của phân tích định lượng; biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học; phương pháp phân tích khối lượng; đại cương về phân tích thể tích; phương pháp chuẩn dộ axit ba zo; phương pháp chuẩn độ tạo phức; phương pháp chuẩn độ kết tủa...

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Nguyễn Tinh Dung

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1. đối tượng nhiệm vụ của phân tích định lượng;

+ Chương 2. biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng;

+ Chương 3. các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học;

+ Chương 4. phương pháp phân tích khối lượng;

+ Chương 5. đại cương về phân tích thể tích;

+ Chương 6. phương pháp chuẩn dộ axit ba zo;

+ Chương 7. phương pháp chuẩn độ tạo phức;

+ Chương 8. phương pháp chuẩn độ kết tủa;

+ Chương 9. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử.

Cuối mỗi chương có đưa một số câu hỏi và bài tập cơ bản để giúp người học vận dụng kiến thức và một số bài thực hành về phân tích định lượng.

Trích dẫn

Nguyễn Tinh Dung. Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa họcBài tập Hóa học vô cơCông trình đường ống và bể chứa dầu khí

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Bài tập Hóa học vô cơ

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Mã QR

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Thứ Tư, 10:23 07/07/2021

Hóa học phân tích 1, Cân bằng ion trong dung dịch

Thứ Tư, 09:09 07/07/2021

Basic tactics for listening

Thứ Tư, 08:59 07/07/2021