Vehicle Dynamics Theory and Application

This textbook is appropriate for senior undergraduate and first year graduate students in mechanical and automotive engineering. The contents in this book are presented at a theoretical-practical level

Vehicle Dynamics Theory and Application

Jazar,Reza N.

Springer

2008

Abstract

This textbook is appropriate for senior undergraduate and first year graduate students in mechanical and automotive engineering. The contents in this book are presented at a theoretical-practical level. It explains vehicle dynamics concepts in detail, concentrating on their practical use. Related theorems and formal proofs are provided, as are real-life applications. Students, researchers and practicing engineers alike will appreciate the user-friendly presentation of a wealth of topics, most notably steering, handling, ride, and related components.

This book also:

+ Illustrates all key concepts with examples

+ Includes exercises for each chapter

+ Covers front, rear, and four wheel steering systems, as well as the advantages and disadvantages of different steering schemes

+ Includes an emphasis on design throughout the text, which provides a practical, hands-on approach

Citation

Jazar, Reza N. Vehicle dynamics: theory and application. Springer, 2008.

Collection

Công nghệ ô tô

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

Vehicle Dynamics Theory and ApplicationNoise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental ProceduresMixture Formation in Internal Combustion Engines
Vehicle Dynamics Theory and ApplicationNoise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental ProceduresMixture Formation in Internal Combustion Engines

QR code

Vehicle Dynamics Theory and Application

Content

  • Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Mac OS X Tiger Book

Thứ Tư, 07:53 10/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Thứ Tư, 10:23 07/07/2021

Hóa học phân tích 1, Cân bằng ion trong dung dịch

Thứ Tư, 09:09 07/07/2021

Basic tactics for listening

Thứ Tư, 08:59 07/07/2021

Tổng hợp hữu cơ. Tập 1

Thứ Tư, 08:57 07/07/2021

Video giới thiệu