A guide to MATLAB for beginners and experienced users

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Hunt, Brian R., Lipsman, Ronald L., Rosenberg, Jonathan M.

Cambridge University Press

2001

Abstract

This is a short, focused introduction to MATLAB, a comprehensive software system for mathematical and technical computing. It contains concise explanations of essential MATLAB commands, as well easily understood instructions for using MATLAB's programming features, graphical capabilities, simulation models, and rich desktop interface.

Written for MATLAB 7 it can also be used with earlier (and later) versions of MATLAB.This book teaches how to graph functions, solve equations, manipulate images, and much more. It contains explicit instructions for using MATLAB's companion software, Simulink, which allows graphical models to be built for dynamical systems.

MATLAB's new "publish" feature is discussed, which allows mathematical computations to be combined with text and graphics, to produce polished, integrated, interactive documents.

Citation

Hunt, Brian R., Ronald L. Lipsman, and Jonathan M. Rosenberg. A guide to MATLAB: for beginners and experienced users. Cambridge university press, 2001.

Collection

Công nghệ ô tô,

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Related document

A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle
A guide to MATLAB for beginners and experienced usersThe Automotive Body Manufacturing Systems and ProcessesThe Motor Vehicle

QR code

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Content

  • Thứ Tư, 13:20 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Video giới thiệu