Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Cuốn sách này gồm 3 phần: phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phần tử chú yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie va muối diazoni; trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải phân đều từ đại cương sang hidrocacbon rồi đến các chức.

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Ngô Thị Thuận

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn sách gồm ba phần: Trong phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức.

Cuốn sách trình bày nhiều cách giải bài tập khác nhau về: Đại cương; ankan; anken; ankin; aren; dẫn xuất halogen; hợp chất cơ magie; ancol và phenol; andehit và xeton; axit cacboxylic; hợp chất nitro và amin; hợp chất dị vòng; hợp chất tạp chức.

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập2, Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tậpThực nghiệm hóa học hữu cơ Bài tập hóa học hữu cơ

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Bài tập hóa học hữu cơ

Mã QR

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Thứ Tư, 10:23 07/07/2021

Video giới thiệu