Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Cuốn sách này gồm 3 phần: phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phần tử chú yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie va muối diazoni; trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải phân đều từ đại cương sang hidrocacbon rồi đến các chức.

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Ngô Thị Thuận

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn sách gồm ba phần: Trong phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức.

Cuốn sách trình bày nhiều cách giải bài tập khác nhau về: Đại cương; ankan; anken; ankin; aren; dẫn xuất halogen; hợp chất cơ magie; ancol và phenol; andehit và xeton; axit cacboxylic; hợp chất nitro và amin; hợp chất dị vòng; hợp chất tạp chức.

Trích dẫn

Ngô Thị Thuận. Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập2, Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tậpThực nghiệm hóa học hữu cơ Bài tập hóa học hữu cơ

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Bài tập hóa học hữu cơ

Mã QR

Hóa học Hữu cơ T1 - Phần bài tập

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:16 07/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Vehicle noise and vibration refinement

Thứ Tư, 13:10 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần III: Các phương pháp định lượng hóa học

Thứ Tư, 13:08 07/07/2021

Vehicle Dynamics Theory and Application

Thứ Tư, 13:04 07/07/2021

Hóa học phân tích. Phần II: Các phản ứng Ion trong dung dịch nước

Thứ Tư, 11:38 07/07/2021

Các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Thứ Tư, 10:23 07/07/2021