Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Xác định thành phần cấu trúc hợp chất hữu cơ, Akan metan, anken atylen, ankyn axetylen, dien, hydrocabon alixyclic xyclohexan xyclohexen, hydrocacbon công nghiệp, dẫn xuất halogen, hợp chất hydroxy, ete, hợp chất oxo, axit cacboxylic, dẫn xuất của axit cacboxylic; axit cacboxylic thể, dẫn xuất của axit cacbonic, hợp chất nitơ, hợp chất dị vòng...

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Thái Doãn Tĩnh, Vũ Quốc Trung

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 26 chương với hơn 717 thí nghiệm bán vi lượng và vi lượng của tất cả các loại hợp chất hữu cơ. Cuốn sách đưa ra những khả năng thực nghiệm có thể thực hiện được để có thể xác định được tất cả những phản ứng hoá học và cấu trúc của hợp chất hữu cơ. Tùy điều kiện, nhu cầu học tập và nghiên cứu mà độc giả có thể lựa chọn bài thực nghiệm thích hợp cho bài giảng hay nghiên cứu của mình. Cũng có thể xem cuốn sách là một sách thực nghiệm hay sách tra khảo về thực nghiệm hoá học hữu cơ trong nghiên cứu hoá học hữu cơ.

Danh pháp hoá học hữu cơ dùng trong cuốn sách này là hệ danh pháp hoá hữu cơ đã dùng lâu nay ở các trường Đại học và Viện nghiên cứu hoá học theo hướng Việt hoá.

Trích dẫn

Thái Doãn Tĩnh, Vũ Quốc Trung. Thực nghiệm hóa học hữu cơ1, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Thực nghiệm hóa học hữu cơ Bài tập hóa học hữu cơHóa học hữu cơ. Tập 2

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Bài tập hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ. Tập 2

Mã QR

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:39 06/07/2021