Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Xác định thành phần cấu trúc hợp chất hữu cơ, Akan metan, anken atylen, ankyn axetylen, dien, hydrocabon alixyclic xyclohexan xyclohexen, hydrocacbon công nghiệp, dẫn xuất halogen, hợp chất hydroxy, ete, hợp chất oxo, axit cacboxylic, dẫn xuất của axit cacboxylic; axit cacboxylic thể, dẫn xuất của axit cacbonic, hợp chất nitơ, hợp chất dị vòng...

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Thái Doãn Tĩnh, Vũ Quốc Trung

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 26 chương với hơn 717 thí nghiệm bán vi lượng và vi lượng của tất cả các loại hợp chất hữu cơ. Cuốn sách đưa ra những khả năng thực nghiệm có thể thực hiện được để có thể xác định được tất cả những phản ứng hoá học và cấu trúc của hợp chất hữu cơ. Tùy điều kiện, nhu cầu học tập và nghiên cứu mà độc giả có thể lựa chọn bài thực nghiệm thích hợp cho bài giảng hay nghiên cứu của mình. Cũng có thể xem cuốn sách là một sách thực nghiệm hay sách tra khảo về thực nghiệm hoá học hữu cơ trong nghiên cứu hoá học hữu cơ.

Danh pháp hoá học hữu cơ dùng trong cuốn sách này là hệ danh pháp hoá hữu cơ đã dùng lâu nay ở các trường Đại học và Viện nghiên cứu hoá học theo hướng Việt hoá.

Trích dẫn

Thái Doãn Tĩnh, Vũ Quốc Trung. Thực nghiệm hóa học hữu cơ1, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Thực nghiệm hóa học hữu cơ Bài tập hóa học hữu cơHóa học hữu cơ. Tập 2

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Bài tập hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ. Tập 2

Mã QR

Thực nghiệm hóa học hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:39 06/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ ( Phần Phi kim)

Thứ Ba, 14:32 06/07/2021

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Thứ Ba, 14:31 06/07/2021

Cấp thoát nước

Thứ Ba, 14:23 06/07/2021

Hà Nội 36 góc nhìn

Thứ Ba, 14:16 06/07/2021

The Motor Vehicle

Thứ Ba, 13:52 06/07/2021