Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Nói đến vùng cao thường là đồng nghĩa với xa xôi, là những khó khắn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hó. Điều đó là thực. Tuy nhiên qua cuốn sách “Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao” thì ta lại thấy vùng cao không hề xa xôi, vùng cao có những thế mạnh, tiềm năng của nó, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Trần Hữu Sơn

Văn hóa Dân tộc

2009

Tóm tắt

Nói đến vùng cao thường là đồng nghĩa với xa xôi, là những khó khắn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hó. Điều đó là thực. Tuy nhiên qua cuốn sách “Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao” thì ta lại thấy vùng cao không hề xa xôi, vùng cao có những thế mạnh, tiềm năng của nó, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Vấn đề còn lại chính là nhận thức và biên pháp tổ chức thực hiện. Ở góc độ này, tác giả đã đóng góp rất cụ thể cả về khía cạnh khoa học và thực tiễn. Nó khoa học vì tác giả đã đi từ những vấn đề có tính bản chất, tính quy luật của văn hóa vùng, văn hóa tộc người đến tìm hiểu, khảo cứu theo chủ đề. Nó thực tiễn vì tác giả đã chỉ ra những cái chưa được, cái cần làm, có thể làm để bảo tồn, phát triển văn hóa vùng, văn hóa tộc người trong xu thế vận động hội nhập tất yếu của nó.

Tác giả đề cập tới “ Văn hóa ở cơ sở vùng cao” nhưng qua bảy chuyên đề cụ thể chúng ta thấy rõ là có một văn hóa vùng cao – từ truyền thống tới đương đại, thậm chí cả dự báo tương lai. Đây là những đóng góp quan trọng của tác giả - một người làm nghiên cứu khoa học song hành với công tác quản lý văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là cuốn tài liệu bổ ích cho những người làm khoa học nhân văn, những người chỉ đạo, quản lý và tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa vùng các dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó cuốn sách còn có ích cho các nhà qui hoạch, những nguồi làm du lịch tronng sự nở rộ và thâm nhập lẫn nhau giữa văn hóa và du lịch của thời kinh tế thị trường đã và đang tới vùng cao.

Trích dẫn

Trần Hữu Sơn. Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao, Văn hóa Dân tộc, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao36 dấu ấn lịch sử văn hóa Hà Nội36 Khám phá văn hóa Hà Nội

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

36 dấu ấn lịch sử văn hóa Hà Nội

36 Khám phá văn hóa Hà Nội

Mã QR

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:31 06/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cấp thoát nước

Thứ Ba, 14:23 06/07/2021

Hà Nội 36 góc nhìn

Thứ Ba, 14:16 06/07/2021

The Motor Vehicle

Thứ Ba, 13:52 06/07/2021

The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes

Thứ Ba, 13:37 06/07/2021

Noise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures

Thứ Ba, 13:26 06/07/2021