Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Nói đến vùng cao thường là đồng nghĩa với xa xôi, là những khó khắn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hó. Điều đó là thực. Tuy nhiên qua cuốn sách “Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao” thì ta lại thấy vùng cao không hề xa xôi, vùng cao có những thế mạnh, tiềm năng của nó, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Trần Hữu Sơn

Văn hóa Dân tộc

2009

Tóm tắt

Nói đến vùng cao thường là đồng nghĩa với xa xôi, là những khó khắn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hó. Điều đó là thực. Tuy nhiên qua cuốn sách “Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao” thì ta lại thấy vùng cao không hề xa xôi, vùng cao có những thế mạnh, tiềm năng của nó, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa. Vấn đề còn lại chính là nhận thức và biên pháp tổ chức thực hiện. Ở góc độ này, tác giả đã đóng góp rất cụ thể cả về khía cạnh khoa học và thực tiễn. Nó khoa học vì tác giả đã đi từ những vấn đề có tính bản chất, tính quy luật của văn hóa vùng, văn hóa tộc người đến tìm hiểu, khảo cứu theo chủ đề. Nó thực tiễn vì tác giả đã chỉ ra những cái chưa được, cái cần làm, có thể làm để bảo tồn, phát triển văn hóa vùng, văn hóa tộc người trong xu thế vận động hội nhập tất yếu của nó.

Tác giả đề cập tới “ Văn hóa ở cơ sở vùng cao” nhưng qua bảy chuyên đề cụ thể chúng ta thấy rõ là có một văn hóa vùng cao – từ truyền thống tới đương đại, thậm chí cả dự báo tương lai. Đây là những đóng góp quan trọng của tác giả - một người làm nghiên cứu khoa học song hành với công tác quản lý văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là cuốn tài liệu bổ ích cho những người làm khoa học nhân văn, những người chỉ đạo, quản lý và tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa vùng các dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó cuốn sách còn có ích cho các nhà qui hoạch, những nguồi làm du lịch tronng sự nở rộ và thâm nhập lẫn nhau giữa văn hóa và du lịch của thời kinh tế thị trường đã và đang tới vùng cao.

Trích dẫn

Trần Hữu Sơn. Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao, Văn hóa Dân tộc, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao36 dấu ấn lịch sử văn hóa Hà Nội36 Khám phá văn hóa Hà Nội

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

36 dấu ấn lịch sử văn hóa Hà Nội

36 Khám phá văn hóa Hà Nội

Mã QR

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:31 06/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cấp thoát nước

Thứ Ba, 14:23 06/07/2021

Hà Nội 36 góc nhìn

Thứ Ba, 14:16 06/07/2021

The Motor Vehicle

Thứ Ba, 13:52 06/07/2021

The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes

Thứ Ba, 13:37 06/07/2021

Noise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures

Thứ Ba, 13:26 06/07/2021

Video giới thiệu