Advanced Machining Processes Hassan

A comprehensive guide to machines, techniques, and processes used in today's non-traditional machining processes

Advanced Machining Processes Hassan

El - Hofy

McGraw Hill

2005

Abstract

A comprehensive guide to machines, techniques, and processes used in today's non-traditional machining processes
Today's stringent design requirements and difficult-to-machine materials such as tough super alloys, ceramics, and composites, have made traditional machining processes costly and obsolete. As a result, manufacturers and machine design engineers are turning to advance machining processes.

These machining processes utilizes electrical, chemical, and optimal sources of energy to bind, form and cut materials. El-Hofy rigorously explains how each of these advanced machining process work, their machining system components, process variables and industrial applications, making this book the perfect guide for anyone designing, researching or converting to a more advance machining process.

Citation

El - Hofy. Advanced Machining Processes Hassan. McGraw Hill, 2005

Collection

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Advanced Machining Processes HassanDesign and Analysis of ExperimentsCAD_CAM Principles and Application
Advanced Machining Processes HassanDesign and Analysis of Experiments

CAD/CAM: Principles and applications

QR code

Advanced Machining Processes Hassan

Content

  • Thứ Hai, 09:21 10/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Home Heating and Air Conditioning Systems

Thứ Hai, 09:04 10/04/2023

商务汉语一本通 (汉英双语版) = Business Chinese All-in-One (phiên bản song ngữ Trung-Anh)

Chủ Nhật, 10:13 09/04/2023

中国旅游地理 = Địa lý du lịch Trung Quốc

Chủ Nhật, 09:35 09/04/2023

Family biking The parents guide to safe cycling

Thứ Sáu, 17:14 07/04/2023

Management accounting (FMA/MA): Practice & Revision kit

Thứ Sáu, 16:49 07/04/2023